Ombudsdienst

De organisatie van een ziekenhuis is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt, die omwille van zijn ziekte bijzonder kwetsbaar is. Hij wordt omringd door zijn familie die voortdurend vragen stelt over de ziekte en de opname en die bekommerd is. Zowel patiënt als familie hopen continu op beterschap en zoeken naar uitleg en verklaringen. Het is onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Bovendien zijn er soms ook klachten over zaken of situaties die de patiënt en/of familie niet aanvaardbaar vinden.

Als u klachten of problemen zou hebben, willen wij u adviseren om deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - geneesheer, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken.

Lieve Lenie, ombudspersoonU kan zich hiervoor ook richten tot onze ombudsvrouw, Lieve Lenie, tel. 089 32 15 21 of via dit contactformulier. Voor een persoonlijk gesprek maakt u best vooraf een afspraak. Met dringende vragen kan u bij haar terecht op elke werkdag tussen 10 en 12 uur (lokaal J0.30, campus Sint-Jan).

Heeft u vragen over uw factuur? Gebruik dan dit formulier. Daar kan u ook het factuurnummer invullen.

Indien u vindt dat u de directie zelf van bepaalde feiten op de hoogte moet brengen of een expliciete klacht wil uiten, kan dit via de klachtencommissie. Een expliciete klacht richt u best aan dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur, voorzitter van de klachtencommissie, Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6, 3600 Genk.

Het ZOL gaat alleszins de formele verbintenis aan om alle schriftelijk geformuleerde klachten te onderzoeken.

Hier vindt u het huishoudelijk reglement.

 
 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 18 april, 2017 -
19:30 tot 21:00
Genk Loopt
zondag, 7 mei, 2017 - 08:00
Na kanker: een nieuwe start...
maandag, 15 mei, 2017 -
14:00 tot 16:30

© 2017 Ziekenhuis Oost-Limburg