Patiëntenverenigingen & Zelfhulpgroepen

Algemeen

Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose, in het aanleveren van informatie over het leven met een bepaalde ziekte of aandoening en een mogelijkheid zijn om contact te hebben met lotgenoten. De website www.zelfhulp.be van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Patiëntenverenigingen

Onze medische diensten werken actief samen met een aantal patiëntenverenigingen. Van sommige verenigingen zijn regelmatig vrijwilligers actief op onze afdelingen. Hierbij vindt u een overzicht van de patiëntenverenigingen waarmee actief wordt samengewerkt. Als u vragen heeft hierover, aarzel dan niet om uw arts of een verpleegkundige aan te spreken.

Algemeen

Actief WW
Limburgse weduwen en weduwnaars die samen met andere lotgenoten op een actieve manier het rouwproces verwerken en waar steeds een luisterend oor aanwezig is.
www.actiefww.com

Osteogenesis Imperfecta
Osteogenesis Imperfecta (broze bottenziekte) is een erfelijke en/of aangeboren aandoening van het collageen. Collageen zit in ons bindweefsel en zorgt voor stevigheid. Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta vzw is een belangenvereniging voor en door mensen met OI en hun familie.
www.zoi.be en www.facebook.com/groups/271159326262479

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten-liga (CIB-liga)
Infokanaal en contactgroep voor patiënten met auto-immune aandoeningen waaronder Lupus, Sclerodermie, Sjögren-Syndroom, Poly- en Dermatomyositis, Vasculitis, MCTD.
www.cibliga.be

Tele-Onthaal - 106
Soms moet je al je moed bijeen rapen voor een gesprek. Of vraag je je af of zo’n gesprek wel veilig is. Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken om te praten, houden we de drempel zo laag mogelijk.
www.tele-onthaal.be

MS-Liga Vlaanderen
De MS-liga Vlaanderen richt zich op het algemeen welzijn van personen met MS (multiple sclerose), hun familie en omgeving. Naast een team van maatschappelijk werkers die je op maat begeleiden en ondersteunen is er een team van vrijwilligers waarin ook mensen met MS actief zijn die, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, voor jou een waardevolle gesprekspartner kunnen zijn. Ook is er een divers aanbod van activiteiten.
www.ms-vlaanderen.be

Lotuz vzw
Lotuz vzw is een patiëntenvereniging die mensen en hun naasten die een stamceltransplatatie hebben ondergaan samenbrengt en ondersteunt. Het doel van onze vereniging is lotgenoten, hun partners, familie en vrienden over het ganse land, behandeld in verschillende stamceltransplantatiecentra, in contact te brengen met elkaar en te ondersteunen op sociaal en mentaal vlak.
Verdere informatie over ons, onze activiteiten of contacten kunnen jullie steeds terug vinden op deze website, social media en in de meewerkende ziekenhuizen.
www.lotuz.be

Verloskunde

Cozapo (=contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek)
Cozapo is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht. Patiënten met vragen voor lotgenoten worden naar Cozapo verwezen. Informatie wordt steeds ter beschikking gesteld.
www.cozapo.org

Met lege handen
Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. Zij geven regelmatig vormingssessies in het ZOL.
www.metlegehanden.be

FARA: Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
​Bij Fara kunnen zwangeren terecht voor begeleiding en gesprekken omtrent de prenatale diagnose en moeilijke keuzes. Vroedvrouwen van het ZOL maken deel uit van de werkgroep van Fara. Zij staan patiënten bij wanneer nodig.​
Farafoon: 016/386950
Faramail: vragen@faranet.be

Neonatologie

VVOC
Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen. Vrijwilligers nemen deel aan activiteiten van de afdeling neonatologie van het ZOL.
Meer info: www.vvoc.be
E-mail: contact@vvoc.be

Oncologie

SAMENLOT
SAMENLOT is een Limburgse lotgenotenvereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten.
https://www.samenlot.be/

Wildgroei vzw Limburg
Wildgroei vzw Limburg verleent emotionele steun aan patiënten met een niet-goedaardige hematologische aandoening en hun familieleden, en biedt informatie aan. Verder wil de groep onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen, en een schakel zijn tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen/professionelen anderzijds.
www.wildgroei-vzw.be

Neovida
Neovida is een lotgenotengroep voor mensen waarvan de blaas is of zal weggenomen worden ten gevolge van blaaskanker. Ze krijgen een neoblaas of een vervangblaas. Wij bevorderen het lotgenotencontact door informatieve en ontspannende activiteiten te organiseren, zowel digitaal als real life.
https://neovida.be

KNO

Limburgse Zelfhulpgroep voor gelaryngectomeerden
Zelfhulpgroep voor mensen bij wie de stembanden weggenomen werden. Patiënten ondervinden heel wat hinder om zich na de operatie opnieuw verstaanbaar te maken.
www.lzvg.be

Gastro-enterologie

​Stoma Ilco vzw
Stoma-Ilco wil stomapatiënten in de eerste plaats bijstaan bij het opnieuw opnemen van een normaal leven. Ze bieden informatie over stomaverzorging en sociale en psychologische begeleiding.
https://www.stomailco.be

Chronische pijn

Vereniging voor mensen met chronische pijn
VMCP richt zich naar chronische pijnpatiënten en biedt individuele contacten, informatie- en gespreksbijeenkomsten, een ledenfeest en tweemaal per jaar een infokrant.
https://www.facebook.com/VerenigingVoorMensenMetChronischePijn

Nefrologie

Nierpatiënten Sint-Jan
Brengt mensen samen die leven met een nierziekte of die nierfunctievervangende therapie krijgen.
www.zol.be/nierziekten/nierstichting

​Endocrinologie

Diabetesliga
De Diabetes Liga streeft naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.
www.diabetes.be

Pneumologie​

COPDvzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website. Meer informatie over de patiëntenvereniging vind je op www.copdvzw.be

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg