Opname ZOL Maas en Kempen

Opname

Een opname in het ziekenhuis brengt heel wat vragen met zich mee. Via deze rubriek proberen we een antwoord te geven op veelgestelde vragen.

De kostprijs

De kostprijs van uw ziekenhuisopname is afhankelijk van diverse factoren. Via deze rubriek trachten we u zo goed mogelijk in te lichten over de mogelijke kosten. Lees meer

Ombudsdienst

Soms gebeurt het dat iets niet verloopt zoals u verwachtte en kan er ontevredenheid ontstaan. In dit geval kunt u beroep doen op de ombudsdienst. De ombudsdienst neemt een neutrale houding aan voor de behandeling van uw klacht. Lees meer

Aansprakelijkheid

ZOL Maas en Kempen is niet voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn aansprakelijk.

Het ziekenhuis is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de medewerkers die in loondienst van het ziekenhuis werken.
Dit zijn verpleegkundigen, vroedkundigen, kinesisten, apothekers en andere medewerkers.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zelfstandige beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het ziekenhuis.
Dit zijn bijvoorbeeld (tand-)artsen, kinesisten, podologen en andere (para-)medische beroepsbeoefenaars.

Eventuele vragen in verband met de aansprakelijkheid van een welbepaalde beroepsbeoefenaar mag u richten tot de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Verzekeringsstatus

Alle beroepsbeoefenaars, zowel die in loondienst als de zelfstandigen, die werkzaam zijn in ZOL Maas en Kempen zijn voldoende verzekerd.

Conventiestatus

Binnen ZOL Maas en Kempen zijn alle artsen, ongeacht of ze al of niet geconventioneerd zijn, gehouden aan de conventietarieven.

Meer informatie omtrent de conventiestatus van een welbepaalde zorgverstrekker kan u vinden op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg