Leerzorgcentrum

Een leerzorgcentrum (LZC) is een afdeling in een zorgvoorziening waar leren en zorg beter op elkaar worden afgestemd. De patiëntenzorg en het opleiden van studenten verpleegkunde zijn twee centrale kernprocessen.

Een LZC wordt gevormd door een samenwerkingsverband tussen een onderwijspartner en een werkveldpartner.
Deze manier van samenwerken focust enerzijds op het verbeteren van de praktijkopleiding en stage van studenten verpleegkunde en anderzijds op het realiseren van een kwaliteitsvolle patiëntenzorg.

Het leerproces van de student verpleegkunde, die stage loopt op een LZC, wordt optimaal ondersteund door de aanwezigheid van enerzijds de leerzorgspecialist en een stagecoach anderzijds. De LZS, de stagecoaches, de verpleegkundigen, de studenten en het multidisciplinaire team dragen allen bij tot het creëren van een krachtige leeromgeving waar een breed spectrum aan competenties kan ontwikkeld worden. Leren wordt gefaciliteerd voor de studenten maar ook voor de verpleegkundigen.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg