Doelstelling

De University College Leuven Limburg (UCLL) en het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) evolueren naar een verregaande samenwerking in functie van een toekomstgerichte uitbouw en kwaliteitsverbetering van hun kernprocessen.

Voor de UCLL zijn deze kernprocessen onderwijs aan studenten verpleegkunde, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk dienstverlening, voor het ZOL situeren de kernprocessen zich allemaal op niveau van patiëntenzorg.

Het is de overtuiging van beide partners dat een samenwerking tussen de hogeschool en het ziekenhuis noodzakelijk is om in de toekomst de kernactiviteiten van de respectievelijke organisaties op een hoog niveau te blijven aanbieden. Samenwerking is wenselijk op vlak van de organisatie van de klinische praktijkopleiding van studenten verpleegkunde, het verpleegkundig onderzoeksbeleid en de professionalisering van het personeel. De intentie tot samenwerking krijgt vorm aan de hand van de Leerzorgcentra.

Het LZC is erop gericht de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen door enerzijds docenten verpleegkunde dichter naar de praktijk te brengen en studenten verpleegkunde op een andere manier voor te bereiden op hun overstap naar het werkveld. Bovendien heeft het LZC ook doelstellingen omtrent wetenschappelijk onderzoek en professionalisering van verpleegkundigen in de praktijk.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg