Aanvraag groepsbezoek

Omwille van COVID-19 worden er voorlopig geen groepsbezoeken georganiseerd. 

 

Zodra de situatie het terug toelaat zullen er opnieuw bezoeken en rondleidingen worden georganiseerd in ZOL Genk, campus Sint-Jan voor bedrijven en verenigingen. Deze vinden plaats op werkdagen tussen 18.00 en 23.00 uur van 1 september tot 30 juni. 

Datum en tijdstip van de bezoeken worden in onderling overleg afgesproken. 

Het basisprogramma duurt ongeveer 2 uur en omvat een voorstelling van het ziekenhuis (slideshow), een geleid bezoek aan enkele diensten in groepen en een nabespreking met taart en koffie.

Het groepsbezoek wordt gratis aangeboden door het ZOL.

Indien uw bedrijf of vereniging toch een financiële bijdrage wenst te leveren, vragen wij ons project 'ZOL-Bokonzi' te steunen. In 2003 ging het ZOL een partnerschap aan met het ziekenhuis van Bokonzi in D.R. Congo. Deze samenwerking maakt deel uit van de actie 'Ziekenhuis voor Ziekenhuis' van de organisatie Memisa. Het ZOL biedt o.a. financiële hulp, stuurt aangepast materiaal en zorgt voor bijscholing en opleiding van artsen en verpleegkundigen ter plaatse.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.zol.be/bokonzi.

Een bezoek moet om praktische redenen minstens 3 weken vooraf aangevraagd worden.
Aanvragen voor een groepsbezoek kunnen op eender welke manier gebeuren (telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail) bij:

Mevr. An Beernaert
Dienst Pers en Communicatie
Ziekenhuis Oost-Limburg
Schiepse Bos 6, 3600 Genk
Tel. 089/32 17 67 - E-mail: an.beernaert@zol.be

Alle aanvragen worden in principe binnen de 14 dagen beantwoord.
Van zodra de datum van het bezoek in onderling overleg vastgelegd is zal de aanvrager een schriftelijk bevestiging krijgen. Van dat ogenblik kan hij de afspraak als definitief beschouwen en de datum van het bezoek aan de leden van zijn vereniging bekend maken.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg