Psychosociaal werk en Interculturele bemiddeling

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunnen naast lichamelijke problemen, ook sociale en psychologische factoren een rol spelen. Gespecialiseerde hulpverleners willen u graag bijstaan en informeren als u dit wenst.

Sociale dienst (Patiëntenbegeleiding)

ZOL Genk campus Sint-Jan (Genk), campus Sint-Barbara (Lanaken) en Medisch Centrum André Dumont (Waterschei)

De sociaal verpleegkundigen kunnen gecontacteerd worden:

  • als u vragen heeft over uw ziekenhuisopname,
  • als u zich angstig voelt over uw ingreep, behandeling, terugkeer naar huis,…
  • bij problemen thuis, als gevolg van de ziekenhuisopname. Zij kunnen uw ontslag voorbereiden en afspraken maken voor thuiszorg e.a.,
  • als u vragen heeft over sociale rechten,
  • bij crisismomenten.

U kan dagelijks tussen 8 en 16.30 uur een sociaal werker ontmoeten.

Een gesprek kan u aanvragen via de (hoofd)verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer: 089 32 16 50, lokaal K0.05 (Sint-Jan), e-mail: patricia.vrancken@zol.be.

ZOL Maas en Kempen

De sociaal werkers kunnen gecontacteerd worden via de behandelende arts of hoofdverpleegkundige. Patiënten kunnen de dienst Patiëntenbegeleiding ook zelf contacteren van maandag t.e.m. vrijdag tijdens de kantooruren: 9.00 u. tot 12.30u en 13.00u tot 16.00u. Lokaal E25, tel. 089 50 55 23, e-mail: patricia.vrancken@zol.be.

Interculturele bemiddeling

Indien u problemen van culturele aard ondervindt, kan u terecht bij een intercultureel bemiddelaar. Zij/hij kan u helpen bij het communiceren met hulpverleners in ons ziekenhuis. Ook bij taalproblemen kan u bij hen terecht. Dit kan elke werkdag tussen 8 en 16.30 uur.
Een gesprek kan u aanvragen via de (hoofd) verpleegkundige van de verpleegafdeling of u kan een afspraak maken op het telefoonnummer: 089 32 16 50, lokaal K0.05 (Sint-Jan), e-mail: patricia.vrancken@zol.be.

Psychologen

De ziekenhuispsychologen staan ter beschikking van elke afdeling in het ziekenhuis. Zij kunnen steeds ingeschakeld worden voor psychologische ondersteuning, psychotherapie of verwijzing. Indien u graag een gesprek wenst met één van de psychologen kan u steeds de (hoofd)verpleegkundige contacteren of kan u een afspraak maken op het telefoonnummer: 089 32 56 80 , lokaal K0.05 (voor ZOL Genk, campus Sint Jan en Sint Barbara) of 089 50 55 00, lokaal E 22 (voor ZOL Maas en Kempen). E-mailen kan via psycholoog@zol.be.

  • In geval van persoonlijke of familiale problemen, zoals relatiemoeilijkheden, depressie, angstgevoelens, eetstoornissen,... kan de behandelende arts de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding.
  • Bij vermoeden van cognitieve problemen (geheugen, aandacht, dementie ...) kan de behandelende arts een neuropsychologisch onderzoek aanvragen.
  • Indien u ook na ontslag psychologische hulp nodig heeft, zal de psycholoog u helpen bij een geschikte doorverwijzing.
  • De diagnose kanker veroorzaakt niet enkel bij de patiënt, maar ook bij de omgeving emoties als angst, machteloosheid, verdriet of paniek. Als ouder, partner, broer of zus beteken je vaak een grote steun, maar hoe ga jij om met de ziekte van je dierbare? Wat gebeurt er in jouw wereld? Wat zijn jouw specifieke vragen en zorgen?

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg