Administratief

Op de dag van uw opname meldt u zich aan bij de inschrijvingen om uw opname administratief in orde te maken.

Wat brengt u mee?

Voor patiënten met de Belgische nationaliteit

  • uw identiteitskaart,
  • uw mutualiteitsgegevens (SIS-kaart, …),
  • bij bevalling: uw trouwboekje,
  • bij arbeidsongeval: een formulier van ongevalsverklaring - naam en adres van de werkgever en van de verzekeringsmaatschappij,
  • een telefoonnummer van familie of buren.

Voor buitenlandse patiënten

  •  EZVK-kaart (Europese ziekteverzekeringskaart) of E112,
  •  een garantieverklaring van de zorgverzekeraars waarmee het ZOL een contract heeft afgesloten.

Uw ziekenfonds en uw huisarts worden door onze diensten automatisch op de hoogte gebracht van uw opname. Indien u dit liever niet heeft, kan u dit laten weten bij uw opname aan de inschrijvingen.
Indien het gaat om een ongeval dient u dit uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds te melden en een formulier voor ongevalsaangifte in te vullen.

Inkomensgarantie voor ouderen

Personen van 65 jaar of ouder die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen en meer dan 21 opeenvolgende dagen hun hoofdverblijfplaats verlaten, bijvoorbeeld omwille van een ziekenhuisopname, moeten dit sinds 1 juli 2019 op voorhand melden aan de Pensioendienst. Als ze dit niet doen, kan hun inkomensgarantie geschorst worden.

Daarom is het belangrijk dat u meldt of u een IGO ontvangt wanneer u 65 jaar of ouder bent en opgenomen wordt in het ziekenhuis. In dat geval kunnen wij, met uw toestemming, een medisch attest bezorgen aan de pensioendienst en komt uw uitkering niet in het gedrang.

Als u het medisch attest zelf aan de pensioendienst wil bezorgen, kan dit via:

  • e-mail:  verblijfsbewijzen@sfpd.fgov.be,
  • mypension.be
  • brief naar de Federale Pensioendienst, Betaalvoorwaarden P3210, Europa-esplanade 1, 1060 Brussel.

Deze maatregel geldt niet voor personen die een rust- of overlevingspensioen ontvangen.

Keuze van de kamer

Klik hier voor de verschillende typen van kamers en hun tarieven.

Hospitalisatieverzekering

Indien u een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, verwittigt u best vooraf uw verzekeringsinstelling.
Het ziekenhuis heeft met een aantal hospitalisatieverzekeringen afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is dat uw ziekenhuisrekening, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks met deze verzekering wordt vereffend: het zogenaamde derdebetalersysteem.
Het ziekenhuis heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard en Medi-Assistence en Medi-Card (DKV-Belgium)
Uw verzekering bezorgt u de procedure die u moet volgen bij een opname.

Assurcard

U kan in het ziekenhuis uw opname rechtstreeks melden via de Assurcardterminal vlakbij de inschrijvingen. Na deze aanmelding geeft u dit ook door aan de medewerker van de opname zodat deze kan controleren of u in aanmerking komt voor het derdebetalersysteem.

Medi-Assistence

Voor uw opname neemt u contact met het service-center van Medi-Assistence. Voor zover voldaan is aan de voorwaarden zal Medi-Assistence een bevestigingsbrief sturen aan het ziekenhuis dat het derdebetalersysteem kan toegepast worden.

Medicard (DKV Belgium)

Via uw Medi-Card kan het ziekenhuis on-line toestemming vragen aan DKV voor tussenkomst in de ziekenhuisrekening. Het ziekenhuis zal u een formulier overhandigen dat u persoonlijk binnen de 5 dagen dient te bezorgen aan DKV.

In geval van dringende opname via spoedgevallen dient u zich zo snel mogelijk met uw verzekering in verbinding te stellen en u te melden aan de opnamebalie in het ziekenhuis.

Vergeet niet uw verzekeraar te verwittigen als u ongepland wordt opgenomen via bijvoorbeeld de Spoedgevallendienst.
Meer info: Ziekenfondsadministratie, tel. 089 32 19 30

 

 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 6 juni, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
woensdag, 18 oktober, 2023 - 17:00

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg