Levertumor

 

Levertumor

Tumoren van de lever en galwegen kunnen zowel goedaardig als kwaardaardig zijn.
De lever wordt ingedeeld in segmenten en de tumor kan zich uitbreiden over 1 of meerdere segmenten.

Goedaardige lever- en galwegtumoren

Goedaardige levertumoren komen niet zo vaak voor. Slechst zelden zorgen ze voor klachten, tenzij ze erg groot worden. Dan kan het leiden tot buikpijn, misselijkheid of soms een vol gevoel.

We onderschieden goedaardige vastweefseltumoren van cystische letsels.

De cystische letsels zijn gevuld met vocht. Als deze letsels klachten geven, kan via een operatie de voorwand worden verwijderd en zo worden open gemaakt. Er wordt geen leverweefsel weggenomen. Meestal kan dit via een kijkoperatie gebeuren.
De druk op omliggende organen verdwijnt zo.

Bij de goedaardige vastweefseltumoren komen vier types het meeste voor:

 1. Biliair adenoom
  Meestal kleine letsels die bestaan uit galwegen en fibrotisch bindweefsel
 2. Hemangioom
  Middelgrote letsels die bestaan uit bloedvaatjes en fibrotisch bindweefsel en meer voorkomen bij jonge vrouwen
 3. Focale Nodulaire Hyperplasie (FNH)
  Middelgrote letsels, vaak aan oppervlakte van de lever en bij 20% multipele letsels. Meer bij jonge vrouwen die de pil gebruiken.
 4. Hepatocellulair adenoom
  Middelgrote letsels, die bij 80% van de patiënten klachten geven en bij 30% bloeding of ruptuur kunnen geven. Ook relatie met pilgebruik.

Kwaadaardige lever- en galwegtumoren

We kunnen een onderscheid maken tussen twee groepen van kwaadaardige levertumor:

 1. De primaire leverkanker (ontstaan in de lever) 
 2. Leveruitzaaïngen/metastasen (ontstaan buiten de lever)

Primaire leverkanker: kanker uitgaande van het leverweefsel of galwegen

Hieronder verstaat men de kwaadaardige tumoren ontstaan uit de cellen van het leverweefsel zelf (hepatocellulair carcinoom) of ontstaan uit cellen van de galkanaaltjes (cholangiocarcinoom). Het normaal leverweefsel wordt overwoekerd door kwaadaardige cellen, waardoor de lever na verloop van tijd niet goed mùeer functioneert. De prognose is vooral afhankelijk van het stadium of uitgebreidheid van de tumor op het moment van de diagnose, alsook van de kwaliteit van het overige leverweefsel.

A. Hepatocelluliar carcinoom (kanker van de levercellen)
Minder frekwent in de Westerse wereld. Meer voorkomend in geval van levercirrose door alcoholmisbruik of een chronische ontsteking door hepatitis B of C.
B. Cholangiocarcinoom (kanker van de galkanalen)
De kwaadaardigheid kan uitgaan van de galkanalen die in of net buiten de lever liggen. De ingrepen zijn vaak zeer uitgebreid met naast galwegen ook soms mee wegnemen van een deel van de lever.

Uitzaaïngen in de lever of levermetastasen

De meest voorkomende indicatie voor een leveroperatie is een uitzaaïng van een dikke darm kanker (colon). Omdat de poortader het bloed van uit de dikke darm door de lever voert, komt het ontstaan van levermetastasen bij colontumoren relatief frekwent voor.

Waar vroeger vrij terughoudend werd gereageerd op de behandeling van leveruitzaaïngen vormt een operatie, meestel in combinatie met chemotherapie, de enige kans op overleving.
Verschillende aspecten zijn belangrijk om een goede inschatting te maken naar mogelijkheid van een operatie, nl. algemene toestand van de patiënt, uitgebreidheid van de letsel(s) en de leverfunctie. Soms kunnen bijkomende strategieën, bv. ingreep in twee tijden (tweestapshepatectomie) toch een kans bieden. Het goed inschatten van de mogelijkheid van een operatie hangt ook af van de ervaring van de leverchirurg.

Een goed uitgevoerde, curatieve leveroperatie biedt op dit moment de beste kans op overleving voor patiënten met leveruitzaaïngen van dikke darmkanker, met een 5-jaars overleving van 45-60%.

Lever tumoren operatie

De leveroperaties kunnen open of minimaal invasief geopereerd worden. Ook voert onze dienst ingrepen met de robot uit.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. Kurt Van der Speeten, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg