The Walking Egg

The Walking Egg Foundation werd gesticht in 2010 door de artiest Koen Vanmechelen en de wetenschapper Prof. Dr. Willem Ombelet met het doel om fertiliteitszorg ook beschikbaar te maken voor de minder bedeelde mensen, vooral in de zogenaamde ontwikkelingslanden. Onvruchtbaarheid is tot op heden een volledig miskend probleem in de Derde Wereld, waar het probleem nochtans vaker voorkomt dan in de Westers wereld en waar het vooral rampzalige gevolgen heeft voor man en vrouw in kwestie, die sociaal en relationeel volledig geïsoleerd geraken .

The Walking Egg beoogt een multidisciplinaire aanpak van het probleem met inbreng van artsen, sociologen, economen en kunstenaars en streeft naar een integratie van fertiliteitszorg in de bestaande reproductieve gezondheidsstructuren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: The Walking Egg

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Fertiliteit - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg