Het fertiliteitsteam van het ZOL bestaat uit gynaecologen, consulenten, een psychologe, klinisch embryologen, laborantes, een kwaliteitsmanager en secretariaatsmedewerkers. Ook wordt er multidisciplinair gewerkt met doorverwijzing naar het obesitascentrum, tabakoloog, seksuoloog,… indien nodig.

Artsen

Het medisch team bestaat uit 3 gynaecologen: dr. N.Dhontdr. G.Mestdagh en dr.C.Kerkhofs en een fellow gynaecoloog dr. A. Vandewal. Op basis van een zorgvuldig uitgevoerde fertiliteitsexploratie wordt een passende behandeling voorgesteld. De artsen staan in voor de echografische monitoring en de begeleiding van de behandelingscyclus. De pick-up en de embryotransfer behoren eveneens tot de taak van de gynaecoloog. Ook Dr. H. Van Kerrebroeck maakt als hysteroscopisch chirurg deel uit van het team.

Consulenten

De taak van de consulente bestaat erin om het koppel dat met een vruchtbaarheidsbehandeling start, praktisch te begeleiden. Vóór de behandeling start, worden tijdens een gesprek met de consulente alle aspecten van de behandeling overlopen. Zowel op medische, praktische als financiële vragen wordt een antwoord gegeven.
De consulenten assisteren de arts tijdens de echografieën, de eicelaspiraties en de embryotransfers. De intra-uteriene inseminaties worden uitgevoerd door de consulenten.
De consulenten zijn het aanspreekpunt voor praktische vragen en opmerkingen tijdens het fertiliteitstraject. Het koppel staat vaak in contact met hen en dit tot op het moment van het resultaat van de zwangerschapstest.

Tel. 089/32 77 22

Embryologen en laboranten

In het laboratorium staat een team van klinisch embryologen en laboranten voor u klaar. Zij staan in voor de labo-technische procedures die te pas komen aan een vruchtbaarheidsbehandeling. Het gaat om diagnostiek, het behandelen van spermastalen en eicellen, de bevruchting van eicellen en het opvolgen en bewaren van embryo’s.

Tel. 089/32 77 21

Secretariaat

Verder mogen we de cruciale rol van het secretariaat niet vergeten. Ze hebben een ondersteunende rol en nemen de administratieve taken op zich.

Tel. 089/ 32 77 25 of 089/32 77 28

Psychologe 

Een onvervulde kinderwens is psychologisch vaak belastend. Als het zwanger worden niet zo vanzelfsprekend is als het voorheen misschien leek, kan men geconfronteerd worden met o.a. ontgoocheling, angst, onzekerheid, opstandigheid en verdriet.
Vanuit deze ervaring en kennis, hebben we in ons centrum ook oog voor de psychologische impact die de onvervulde kinderwens en de intensieve behandeling met zich mee kunnen brengen.

Als patiënten beroep moeten doen op donoreicellen of –zaadcellen voor het vervullen van hun kinderwens, plannen we standaard een gesprek in bij de psychologe. Indien een koppel geen gebruik dient te maken van donormateriaal, kunnen ze ook op eigen initiatief een afspraak maken bij de psychologe wanneer daar nood aan is.

Tijdens een gesprek met de psychologe, Charlotte, wordt er enerzijds informatie gegeven over het psychosociaal aspect van de behandeling. Daarnaast wordt er ook tijd en ruimte gemaakt om dieper in te gaan op de eigen beleving van het koppel. Er kan ook advies worden gegeven over hoe men kan omgaan met lichamelijke, psychologische en relationele spanningen vóór, tijdens en na de behandelingen (ontspanningsoefeningen, verdere individuele begeleiding, koppelgesprekken…). In geval van een fertiliteitsbehandeling met donor wordt er uitgebreid ingegaan op de psychosociale aspecten voor de toekomstige ouders, alsook voor het kind. Het is onze ervaring dat veel koppels o.a. vragen hebben over geheimhouding naar de omgeving toe en naar het kind zelf.

Tel. 089/32 56 86

Overige disciplines

Een gezonde levensstijl is belangrijk in geval van verminderde vruchtbaarheid. Daarom adviseren we soms opvolging bij een diëtist.

Er kan ook een verwijzing naar het obesitascentrum in ons ziekenhuis gebeuren.

Wanneer stoppen met roken op eigen initiatief niet lukt, zal er doorverwezen worden naar een tabakoloog in het ziekenhuis. Er is immers voldoende wetenschappelijk bewijs dat roken invloed heeft op de vruchtbaarheid en dat het ook tot zwangerschapscomplicaties kan leiden. Vraag aan de dokter naar de mogelijkheden die de tabakologe jou kan bieden. Meer info over rookstop kan je vinden op: https://www.tabakstop.be/

Bij vruchtbaarheidsproblemen of -behandelingen kan de seksuele relatie van het koppel onder druk komen te staan. Indien gewenst kan er ook doorverwezen worden naar een seksuoloog in het ziekenhuis.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg