Diagnose bij de man

De oorzaak voor verminderde vruchtbaarheid bij de man kan zich op verschillende niveaus situeren.

  1. Afwijkingen in de samenstelling van het sperma 
  2. Seksuele en ejaculatiestoornissen 

1. Sperma-afwijkingen

Bij het sperma-onderzoek kijkt men naar de volgende eigenschappen van het ejaculaat:

  • volume: meer dan 1,5 ml
  • het aantal zaadcellen (concentratie): meer dan 15 miljoen/ml
  • beweeglijkheid: minstens 32% goed beweeglijke zaadcellen
  • aantal zaadcellen met een normaal uitzicht (morfologie): minstens 4% normale vormen
  • de aanwezigheid van antistoffen tegen de zaadcellen.

Soms kijkt men ook naar de aanwezigheid van het humaan papillomavirus in het sperma, omdat dit mogelijks een invloed kan hebben op de spermakwaliteit. Een infectie met het humaan papillomavirus verdwijnt doorgaans spontaan binnen 3 tot 6 maanden.

Ook de integriteit van het DNA van de zaadcellen kan nagekeken worden. Indien er een verhoogde fragmentatie (breuken) van het erfelijk materiaal vastgesteld wordt, kan een vitaminekuur voorgeschreven worden.

2. Seksuele stoornissen

Het kan gaan om erectie- of ejaculatiestoornissen. Vaak spelen psychologische factoren een rol, maar ook aandoeningen zoals diabetes kunnen ook aanleiding geven tot ejaculatiestoornissen. Daarom dienen deze stoornissen verder onderzocht te worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg