Spermabank

Hoe meld ik mij aan als zaaddonor bij het fertiliteitscentrum?

Door te klikken op deze link of via het secretariaat van de fertiliteitskliniek kan een kandidaat-zaaddonor zich aanmelden bij de donorbank. Er wordt gevraagd een beperkt aantal gegevens te verstrekken om de belangrijkste criteria van een zaaddonor, zoals leeftijd en algemene gezondheidsstatus, kort toe te lichten en de nodige contactgegevens aan de verantwoordelijke van de zaadbank over te dragen.
De kandidaat-donor wordt door het fertiliteitscentrum gecontacteerd op de aangegeven manier om een afspraak te maken voor een andrologisch onderzoek en vervolgens een intake-gesprek met één van de artsen van de fertiliteitskliniek.

Waarom een zaadbank?

Wegens het groeiend aantal patiënten in de fertiliteitsklinieken, is er een groot tekort aan zaaddonoren. Steeds meer koppels hebben problemen met het in vervulling gaan van hun kinderwens. Vaak gaat het om problemen van gynaecologische aard maar de oorzaak ligt dikwijls ook bij de man. Lesbische koppels en alleenstaande vrouwen zijn tevens aangewezen op donorzaad.
Wegens het tekort aan zaaddonoren werken veel centra met zaad van buitenlandse donoren, hetgeen een complexe en kostelijke procedure is die elke dag ingewikkelder wordt met het verscherpen van de Europese wetgeving inzake transport van lichaamsmateriaal. Het oprichten van een zaadbank is een noodzaak geworden voor een vlotte, patiëntgerichte dienstverlening van het fertiliteitscentrum.

Kan ik zaaddonor worden?

Elke gezonde man tussen 21 en 45 jaar kan zich aanbieden als kandidaat-zaaddonor.

Wat is een andrologisch onderzoek?

Bij aanvaarding als kandidaat-donor wordt een afspraak gemaakt voor het testen van de zaadkwaliteit. De kandidaat-donor brengt een zaadstaal binnen op het laboratorium Andrologie op het afgesproken tijdstip en onder de gestelde voorwaarden. Het zaadstaal wordt onderzocht aan de hand van een aantal belangrijke criteria zoals het aantal zaadcellen en hun beweeglijkheid. Alle gedoneerde zaadstalen worden tot op het moment van gebruik voor geassisteerde voortplanting, bewaard bij extreem lage vriestemperaturen. Omdat sommige zaadstalen het invriesproces niet goed overleven, wordt het zaadstaal ingevroren als test. Indien nodig kan om een tweede zaadstaal als test gevraagd worden.

Wat houdt een intake-gesprek in?

De arts onderzoekt de kandidaat-donor op zijn fysieke, mentale en seksuele gezondheid, gaat na of er erfelijke aandoeningen bekend zijn in de directe familie en controleert de algemene gezondheid door middel van een bloedafname. Na dit gesprek volgt een evaluatie van de kandidaat-donor door de verantwoordelijken van de zaadbank en wordt hij uitgenodigd voor een tweede gesprek om verdere praktische  afspraken te maken voor zijn traject als donor.

Hoe vaak moet ik doneren?

De donor wordt gevraagd om in ‘reeksen’ te doneren. Een reeks is een aantal kort op elkaar volgende donaties (minimum van 3 dagen) tot de donor een pauze wil inlassen. Afhankelijk van het aantal stalen per reeks kan de donor verschillende reeksen doneren tot het vereiste totaal aantal donaties is bereikt. Het totaal aantal donaties is afhankelijk van de zaadkwaliteit en zal besproken worden met het fertiliteitscentrum. Meestal varieert het aantal bezoeken van 10 tot 20 donaties.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Er zijn geen gezondheidsrisico’s verbonden aan het donor zijn. Na elke reeks van donaties wordt een bloedstaal genomen om te controleren op infecties. Dit behoort bij de standaardprocedure en betekent dus een extra controle van je gezondheid.

Wat gebeurt er met de zaadstalen nadat ik gedoneerd heb?

Onmiddellijk na ontvangst van het zaadstaal in het laboratorium Andrologie wordt het staal geanalyseerd: het volume van het staal, de concentratie en beweeglijkheid van de zaadcellen wordt bepaald en het staal wordt opgezuiverd om de zaadcellen die er normaal uitzien en de meest beweeglijke zaadcellen, te selecteren. Daarna wordt het staal verdeeld over een aantal rietjes (dit zijn zeer kleine proefbuisjes) waarin het wordt ingevroren bij zeer lage temperatuur.

Deze rietjes worden bewaard in een speciaal voorzien quarantainevat: dit betekent dat de rietjes voorlopig in een afzonderlijk vat worden bewaard. Volgens de Belgische wet mogen zaadstalen pas gebruikt worden na vrijgave uit een verplichte quarantaineperiode, zeg maar de controleperiode, d.m.v. een aantal testen op overdraagbare ziektekiemen zoals hepatitis en HIV. 

Hiervoor wordt na een reeks van donaties een bloedafname gedaan bij de zaaddonor om de algemene gezondheid na te gaan. Als uit de bloedstalen blijkt dat de zaaddonor in goede gezondheid verkeert, dan kan zijn zaad gebruikt worden. De rietjes worden dan overgezet naar een vrijgegeven vat en na nauwkeurige ‘matching’ op basis van bloedgroep en fysieke kenmerken, toegewezen aan een ontvanger. 

Het donorzaad kan zowel voor inseminatie als voor in vitro fertilisatie (IVF, ICSI of IMSI) gebruikt worden. Op de dag van gebruik worden er één of meerdere rietjes uit het vat gehaald en op kamertemperatuur ontdooid.

Voor hoeveel koppels doneer ik?

Het maximum aantal koppels waarvoor eenzelfde donor gebruikt mag worden, is wettelijk vastgelegd. Het fertiliteitscentrum gebruikt eenzelfde donor voor maximum 6 koppels met kinderwens. Er kunnen wel meerdere kinderen van eenzelfde donor geboren worden binnen een gezin.

Is er een vergoeding voor een donor?

Een donor krijgt een kleine vergoeding voor de gemaakte reiskosten naar het fertiliteitscentrum en voor het eventuele werkverlet.

Ben ik anoniem als zaaddonor?

In ons fertiliteitscentrum werken wij enkel met anonieme donaties en wordt het opzoeken en vinden van de zaaddonor door nakomelingen onmogelijk gemaakt. De zaaddonor kan ook geen aanspraak maken op enige informatie omtrent zijn donaties en nakomelingen. Er wordt gewerkt met een uniek donornummer en de medewerkers van de zaadbank zijn gebonden door strikt beroepsgeheim. Absolute anonimiteit vóór, tijdens en na donatie wordt gewaarborgd door het fertiliteitcentrum. In sommige andere centra is niet anonieme donatie mogelijk.

In welke andere centra kan ik terecht voor spermadonatie?

Vlaanderen

 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Centrum voor Reproductieve Geneeskunde
 • UZ Leuven, Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum
 • Jan Palfijn Ziekenhuis Gent, IVF-Centrum UZ Gent, Reproductieve Geneeskunde
 • H. Hart Ziekenhuis Leuven, Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum
 • ZNA Middelheim, Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

Brussel

 • Hôpital Erasme Bruxelles, Clinique de la Fertilité
 • Hôpital Universitaire Saint-Pierre (ULB), Clinique de Procréation Médicalement Assistée
 • UZ Brussel, Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

Wallonië

 • Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège (ULG), Centre de Fécondation In Vitro
 • Clinique Saint Vincent Rocourt, Centre de Procréation Médicalement Assistée
 • Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell Braine L'Alleud (CHIREC), Centre de Fécondation In Vitro
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Fertiliteit - 2015

Interesse om zaaddonor te worden?

Interesse om eiceldonor te worden?

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg