Is er verwijzing nodig?

Als zwanger worden maar niet lukt, kan u vrijblijvend een afspraak maken bij ons fertiliteitscentrum. Dit kan op het nummer 089/327725. Het is dus niet nodig om een verwijsbrief te hebben van uw huisarts.

Wat is de eerste stap die we moeten ondernemen?

De eerste stap is een consultatie bij een fertiliteitsarts. Er zal dan een anamnese uitgevoerd worden en de volgende stappen zullen besproken worden. Vooraleer we overgaan tot een vruchtbaarheidsbehandeling, zullen er vooronderzoeken uitgevoerd worden. De informatie over de vooronderzoeken (hormonaal bilan, hysteroscopie, hyfosy,…) wordt op deze site gedeeld. Als er nog verdere vragen zijn hierover, mag u deze stellen bij de consultatie bij de arts.

Is er een wachtlijst?

We werken niet met een wachtlijst om een vruchtbaarheidsbehandeling op te starten. Voor de afspraken van een onderzoek of consultatie, kan het wel een paar weken duren.

Hoe wordt bepaald welke vruchtbaarheidsbehandeling we nodig hebben?

Het hangt van vele factoren af om te bepalen welke vruchtbaarheidsbehandeling zal opgestart worden, namelijk de leeftijd van de vrouw, de resultaten van de vooronderzoeken,… Nadat de vooronderzoeken afgerond zijn, zal er nog een consultatie bij de fertiliteitsarts volgen voor de bespreking en wordt er uitgelegd of er een vruchtbaarheidsbehandeling dient gestart te worden.

Welke vooronderzoeken zullen er gedaan worden?

We raden aan om de rubriek ‘onderzoeken bij de vrouw’ en ‘onderzoeken bij de man’ op deze website te lezen. Natuurlijk zijn niet alle vooronderzoeken noodzakelijk maar zijn afhankelijk van bepaalde indicaties. De fertiliteitsarts zal bepalen welke vooronderzoeken nodig zijn bij u/jullie.

Als er al vooronderzoeken gebeurd zijn in een ander centrum, mag u de resultaten meebrengen naar de eerste consultatie bij de arts.

Wat zijn de kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling?

Voor Belgische patiënten:

Een vruchtbaarheidsbehandeling wordt grotendeels terugbetaald door de mutualiteit. Als Belgische patiënt heeft u recht op 6 terugbetaalde IVF-pogingen tot de leeftijd van 43 jaar. Een bedrag van ongeveer 300-350 EUR  dient u zelf te betalen.  Een cyclus waarin embryo’s die tijdens een eerdere IVF behandeling waren ingevroren en teruggeplaatst, hoort bij die eerdere IVF behandeling en geldt dus niet als een volledige poging.

De arts zal u tijdens een consultatie een aanvraagformulier meegeven wat u moet binnenbrengen bij de mutualiteit. De mutualiteit zal dit verwerken en u een MBV1 (voor IVF) of een MBV3 (voor IUI/stimulatie) verstrekken.

Ook inseminatie wordt grotendeels terugbetaald. Het remgeld hiervoor bedraagt ongeveer 100-150 euro.

Donorsperma wordt niet terugbetaald in België. 

Belangrijk is wel dat de terugbetaling geregeld moet zijn voor de opstart van de vruchtbaarheidsbehandeling. Zo niet, is de start van de vruchtbaarheidsbehandeling nog niet mogelijk!

Voor buitenlandse patiënten:

Een vruchtbaarheidsbehandeling wordt grotendeels terugbetaald door de zorgverzekering maar hoeveel wordt terugbetaald is erg afhankelijk van uw zorgverzekering. Vraag dus zelf tijdig meer informatie bij uw zorgverzekering!

Er kan pas met een vruchtbaarheidsbehandeling gestart worden als er een akkoordverklaring is van de zorgverzekering. Meer informatie hierover zal nog volgen bij het gesprek van de fertiliteitsconsulente.

Ik ben een alleenstaande met een kinderwens. Kunnen jullie mij helpen?

U bent als alleenstaande zeker welkom in ons centrum. Als eerste dient u een afspraak te maken met een fertiliteitsarts. We hanteren wel een minimum leeftijdsgrens van 30 jaar.

Het donorsperma komt ofwel uit onze eigen spermabank of uit een spermabank van Denemarken. Ons centrum werkt wel enkel en alleen met volledig anonieme spermadonoren.

In België wordt het donorsperma ook niet terugbetaald. De kostprijs hiervan zal uitgelegd worden bij het gesprek van de fertiliteitsconsulente.

Wij zijn een lesbisch koppel met kinderwens. Kunnen jullie ons helpen?

Jullie zijn als lesbisch koppel zeker welkom in ons centrum. Jullie mogen als eerste een afspraak maken met één van onze fertiliteitsartsen en de opties zullen dan besproken worden.

Het donorsperma komt ofwel uit onze eigen spermabank of uit een spermabank van Denemarken. Ons centrum werkt wel enkel en alleen met volledig anonieme spermadonoren.

In België wordt het donorsperma ook niet terugbetaald. De kostprijs hiervan zal uitgelegd worden bij het gesprek van de fertiliteitsconsulente.

Is er een maximumleeftijd?

Voor de terugbetaling van IVF is er een maximum leeftijd van 43 jaar. Dus eens u 43 jaar wordt, wordt er geen vruchtbaarheidsbehandeling meer terugbetaald en dient u het zelf te betalen.

Maar ook voor het eventueel opstarten van een behandeling, gelden er strikte wettelijke bepalingen:

Een pick-up (eicelaspiratie) kan worden uitgevoerd tot en met 45 jaar. Dus eens u 46 jaar wordt, kan er geen pick-up meer doorgaan.

Embryo’s (cryo-embryo’s of anonieme embryodonatie) kunnen worden teruggeplaatst bij vrouwen tot en met 46 jaar. Dus eens u 47 jaar bent, kan er geen embryo-terugplaatsing meer doorgaan.

Inseminatie kan doorgaan bij vrouwen tot en met 46 jaar. Dus eens de leeftijd van 47 jaar, kan er geen inseminatie meer doorgaan.

Het is ook belangrijk om te weten dat een fertiliteitscentrum het aanbieden van een vruchtbaarheidsbehandeling kan weigeren. Dit is ook wettelijk bepaald.

Meer informatie over de wettelijke bepalingen, kan u vinden op:

https://bsrm.be/regulatory/

Mag ik pijnstillers nemen tijdens de stimulatie fase?

Tijdens de stimulatie fase (de periode van het zetten van de inspuitingen) mag u pijnstillers gebruiken. Zowel paracetamol (vb. Dafalgan®) als ontstekingsremmende medicatie (vb. Ibuprofen®) mag gebruikt worden. Ook na de pick-up (eicelaspiratie) mogen deze medicijnen gebruikt worden.

Enkel na een embryoterugplaatsing mag u geen ontstekingsremmende medicatie meer gebruiken. Als pijnstilling nodig is, mag u enkel paracetamol innemen. Ontstekingsremmende medicatie is dan niet toegelaten.

Mag ik gaan werken na een embryoterugplaatsing?

U mag gerust gaan werken de dag van of de dag na de embryoterugplaatsing. We raden wel aan om de eerste paar dagen zéér zware sporten, sauna en seksuele betrekkingen te vermijden.

Kan ik op reis gaan tijdens mijn vruchtbaarheidsbehandeling?

Het is niet aan te raden dat u een reis boekt tijdens uw vruchtbaarheidsbehandeling aangezien we niet kunnen voorspellen wanneer precies de vruchtbaarheidsbehandeling zal plaatsvinden of wanneer u in het fertiliteitscentrum moet zijn voor echografie of bloedafname.

Mogen we nog seksuele betrekkingen hebben tijdens of na de behandeling?

Inseminatie met sperma van de partner

De periode voor of na de inseminatie mag u zeker seksuele betrekkingen hebben. Wel is aan te raden om een seksuele onthoudingsduur van 2-3 dagen aan te houden voor het afgeven van het spermastaal om de inseminatie uit te voeren.

IVF/ICSI

Tijdens de stimulatiefase mag u zeker seksuele betrekkingen hebben. Na de pick-up (eicelaspiratie) kan er nog een aantal dagen bloedverlies zijn. Seksuele betrekkingen zijn dan niet aan te raden.

Het is aan te raden om een seksuele onthoudingsduur van 2-3 dagen aan te houden voor het afgeven van het spermastaal zodat het IVF-labo de bevruchting van de eicellen kan uitvoeren. Na de embryoterugplaatsing raden we aan om een aantal dagen geen seksuele betrekkingen te hebben.

Ga ik hinder ondervinden van de medicatie?

De stimulatie van de eierstokken gebeurt door middel van de toediening van natuurlijke hormonen (FSH). Dit zijn dagelijkse inspuitingen.

Er zijn ook verschillende soorten medicaties. Het schema wat geschikt voor u/jullie is zal de fertiliteitsarts beslissen. Dit is afhankelijk van de diagnose dat wordt gesteld.

De algemene, meest voorkomende symptomen van de hormonen zijn hoofdpijn, pijn in de onderbuik, misselijkheid en de hormonen kunnen stemmingswisselingen veroorzaken.

Wat zijn onze slaagkansen?

De kans op zwangerschap is niet te voorspellen en afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd, de kwaliteit van het sperma, de ovariële reserve, een eventuele baarmoeder problematiek,…

We kunnen ook niet garanderen dat een vruchtbaarheidsbehandeling effectief tot de geboorte van een kindje zal leiden.

De fertiliteitsarts zal tijdens een consultatie meer informatie geven over de mogelijke slaagkans.

Kan ik zelf iets doen om mijn kansen te verbeteren?

Een gezonde levensstijl is belangrijk in geval van verminderde vruchtbaarheid. Er zijn bepaalde factoren waar u zeker op kan letten wat kan leiden tot een groter succes van een vruchtbaarheidsbehandeling of om sneller zwanger te geraken.

Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat roken een grote invloed heeft op de vruchtbaarheid. Zelfs meer: roken halveert de kans op een natuurlijke zwangerschap en een succes­volle IVF/ICSI! Ook zwangere vrouwen die roken hebben meer kans op miskraam, zwangerschapsproblematiek, vroeggeboorte, doodgeboorte, wiegendood,… Dus we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te stoppen met roken als u zwanger wilt worden. Vrouwen die stoppen met roken hebben na een jaar hun normale vruchtbaarheid weer terug.

Ook bij mannen vermindert roken de spermakwaliteit. Wanneer een man stopt met roken, is de zaadkwaliteit na ongeveer twee à drie maanden verbeterd. Zo lang duurt namelijk het proces van de aanmaak van nieuwe zaadcellen.

Indien er sprake is van fervent rookgedrag en wanneer stoppen met roken op eigen initiatief niet lukt, zal er doorverwezen worden naar een tabakologe in het ziekenhuis. Meer informatie kan u vinden in de brochure Rookstopbegeleiding.

Overgewicht kan leiden tot een verminderde vruchtbaarheid. Ook treden er, in geval van overgewicht, meer problemen op tijdens het verloop van de zwangerschap. Vrouwen met een normaal lichaamsgewicht worden sneller zwanger dan obese vrouwen. Ideaal is een BMI tussen 20 en 25. Daarom adviseren we soms opvolging bij een diëtist indien er sprake is van overgewicht.

Meer informatie kan u vinden op in het ZOLarium artikel Obesitas: zwangerschap en fertiliteit

Probeer een gezond voedingspatroon aan te houden, alcohol drinken te beperken, niet te roken en regelmatig te sporten.

Neem dagelijks een vitamine foliumzuur in. Dit is een belangrijke vitamine voor de vroege ontwikkeling van het kindje. Iedereen die zwanger wilt worden zou systematisch deze vitamine dagelijks moeten nemen omdat zo het risico op een open ruggetje, hazenlip en gespleten verhemelte bij hun kind verkleind. Probeer dus een paar maanden voor het starten met een vruchtbaarheidsbehandeling te starten met de dagelijkse inname van foliumzuur.

Bepaalde geneesmiddelen zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid. Anabole steroïden kunnen zelfs langdurige of definitieve onvruchtbaarheid veroorzaken. Het is erg belangrijk dat u de fertiliteitsarts op de hoogte stelt van de medicatie dat u of uw partner inneemt.

Er is wetenschappelijk bewijs dat zeer regelmatig bezoek aan de sauna, een grote invloed heeft op de kwaliteit van het sperma. De hitte van de sauna tast de spermaproductie aan. Af en toe een saunabezoek mag dus zeker maar we raden af om dit niet dagelijks te doen.

 

Tijdens een fertiliteitstraject is het heel normaal dat er spanning wordt ervaren rond alle (nieuwe) stappen die gezet worden en er gevoelens van onmacht en onzekerheid op de voorgrond komen te staan. Daarnaast neemt het vervullen van de kinderwens een grote plaats in in het leven van wensouders. Goedbedoelde adviezen als “het is belangrijk om te kunnen loslaten, anders is zwanger worden moeilijk” missen dan ook hun doel. In plaats van geruststelling en troost te bieden, geven ze wensouders het gevoel verantwoordelijkheid te dragen voor het uitblijven van een zwangerschap. Een visie waar wij als fertiliteitscentrum uiteraard niet achter staan. Wel is het goed om tijdens fertiliteitbehandelingen voldoende positief tegengewicht in de weegschaal te leggen en net extra in te zetten op dingen die jou energie geven. Dit is voor iedereen anders, zoek vooral uit wat jij leuk vindt om te doen.

Langdurige blootstelling (door bv: stress op het werk, relationele spanningen, een verhuis,…) aan hoge stressniveaus kan een impact hebben op de vruchtbaarheid door de grotere aanwezigheid van stresshormonen in het bloed. Indien u hier tegenaan loopt, is het aangeraden om eerst na te gaan hoe deze stress vermindert kan worden. Er is ook steeds de mogelijkheid om een afspraak te maken bij onze psychologe. Zij kan samen met jullie kijken welke (kleine) aanpassingen kunnen gebeuren.

Voor meer gezondheidsadvies kunnen we u doorverwijzen naar:

Mag ik een coronavaccin krijgen voor of tijdens mijn behandeling?

Aangezien we weten dat een infectie met covid 19 ernstiger kan verlopen tijdens de zwangerschap en er ook meer risico's zijn op zwangerschapscomplicaties (vroeggeboorte), adviseren we om u zeker te laten vaccineren voorafgaand aan de zwangerschap.

Covidvaccins hebben geen invloed op uw vruchtbaarheid.

Aangezien covidvaccins gepaard kunnen gaan met koorts, adviseren we wel om het vaccin niet rond de periode van een embryoterugplaatsing te doen (1 week voor of na de embryoterugplaatsing).

U mag zwanger worden vlak na een covidvaccinatie. Er dient geen wachtperiode van 2 maanden aangehouden te worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg