Introductie

Vruchtbaarheidsproblemen komen vaak voor: ongeveer 10 tot 15% van alle koppels ondervindt moeilijkheden bij het zwanger  worden. Alhoewel men niet ziek is, is het verdriet en de ontgoocheling vaak zeer groot. Koppels of alleenstaanden kunnen zich tot ons fertiliteitscentrum wenden, wanneer ze verder willen gaan met het vervullen van hun kinderwens.

Onderzoek en vooral behandeling verlopen vaak over een lange periode en vereisen daarom een zeer goede samenwerking tussen de behandelende arts, het fertiliteitsteam en het koppel. Met deze website willen we een beter inzicht geven in het begrip "onvruchtbaarheid of infertiliteit", de methodes die gebruikt worden om de oorzaken op te sporen en de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Sinds de opstart van het centrum, werden er al ruim 7000  kinderen verwekt via geassisteerde reproductie (IVF/ICSI en inseminatie). Jaarlijks worden in het ZOL ongeveer 2000 nieuwe behandelingscycli opgestart.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg