Assisted hatching

Hatching is het ontluiken van het embryo uit zijn schil (de zona pellucida). Dit proces gebeurt normaal spontaan in de baarmoeder waarbij de embryo’s worden geholpen door de aanwezigheid van enzymen in de baarmoeder. Normaalgesproken produceren embryo’s deze enzymen ook zelf, zodat de schil zowel van binnen uit als van buiten wordt opgelost. Hatching is noodzakelijk opdat het embryo zich kan innestelen in het baarmoederslijmvlies. Het gebeurt normaal op dag 6 van de embryonale ontwikkeling.

Sommige, trager groeiende embryo’s, hebben het met dit proces wat moeilijker of zouden door de tragere groei mogelijks te laat uit hun schil komen, waardoor de innesteling in gevaar komt. Deze embryo’s kunnen in het labo geholpen worden met ‘assisted hatching’ door vlak voor de embryotransfer een gat te maken in de schil met behulp van een laser. In uitzonderlijke gevallen kan de schil ook helemaal weggenomen worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg