Waarom het griepvaccin ook voor u belangrijk is

Waarom het griepvaccin ook voor u belangrijk is
dinsdag, 29 sep 2020

Het coronavirus is helaas nog niet met vakantie of we bereiden ons al voor op het aankomende griepvirus. Het is belangrijk om griep uit onze organisatie te houden. Daarom houden wij jaarlijks een griepvaccinatiecampagne om onze medewerkers aan te sporen om het vaccin te laten plaatsen. Waarom het griepvaccin ook voor u belangrijk is, vertelt arbeidsarts Inge Jacobs van Liantis.

Dag dokter. Voor wie is zo’n griepvaccin betekenisvol? 
Inge Jacobs: “De Hoge Gezondheidsraad (HGR) raadt een vaccinatie aan voor personen met een risico op complicaties, zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, 65-plussers, mensen die verblijven in een instelling en kinderen ouder dan zes maanden onder langdurige aspirinetherapie. Ook personen die werken in de gezondheidssector en personen die onder één dak leven met iemand uit een risicogroep of met een baby jonger dan zes maanden laten zich best vaccineren. Daarnaast oordeelt de HGR dat het zinvol is om iedereen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, ook als ze niet aan een verhoogde risicoaandoening lijden.” 

Is het dit jaar (nog) belangrijker om je te laten vaccineren tegen de griep? 
Inge Jacobs: “Zeker wel. In tijden van COVID-19 wint de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep nog aan belang. Dat zegt de HGR in het advies dat zopas werd bekendgemaakt. Dit seizoen zijn er drie quadrivalente vaccins beschikbaar. Via het vaccin willen we de bezetting van ziekenhuisbedden potentieel verminderen indien het griepseizoen zou samenvallen met een piek van COVID-19. De HGR benadrukt ook dat het vaccineren van zorgverstrekkers van belang is om niet enkel patiënten indirect te beschermen maar ook om zichzelf te beschermen en de eigen beschikbaarheid te waarborgen in het geval van een nieuwe golf van COVID-19.” 

De slogan van onze griepcampagne is ‘Hou griep uit je team!’. Is dat dit jaar de uitdaging? 
Inge Jacobs: “Jullie hebben in de gezondheidszorg al heel wat werk verricht, maar jullie staan nog voor een grote uitdaging de komende maanden. Jullie gaan elkaar nodig hebben, zodat jullie als team de patiënten de nodige zorg kunnen geven zonder dat jullie er zelf aan ten onder gaan. We weten allemaal dat het werk van elke zieke collega, door de andere collega’s moet opgevangen worden, en meestal gebeurt dat zonder probleem. Als er teveel zieken zijn, kan dit de hoge werklast - die we riskeren als een COVID-piek samenvalt met de griepperiode - nog veel groter maken. Ook dat willen we proberen te vermijden.”  

Iedereen is heel erg met de voorzorgsmaatregelen rond COVID bezig. Resulteert dit ook in minder griepbesmettingen?  
Inge Jacobs: “Uiteraard en daar hopen we erg op. Al jaren benadrukken we bij elke griepvaccinatiecampagne het belang van handen wassen en ontsmetten. De maatregelen die we nu nemen tegen COVID zullen dus zeker mee helpen om het griepvirus tegen te houden.” 

Als dit zo is, waarom laat ik me dan toch best vaccineren?  
Inge Jacobs: “De ziektes waartegen we vaccineren zullen vaker optreden als we het vaccinatieprogramma zouden stopzetten. Een betere hygiëne - zoals je handen regelmatig wassen en ontsmetten - kan er wel voor zorgen dat je minder snel besmet raakt, maar veel ziektes verspreiden zich ongeacht hoe nauwgezet je de hygiënemaatregelen volgt. Als niemand zich nog laat vaccineren, zullen ziektes die bijna verdwenen zijn – zoals polio en mazelen – snel terugkeren. Je neemt deze maatregelen geen 24 uur per dag, dus er zullen altijd momenten zijn dat je zonder masker met iemand contact hebt, al is het met je huisgenoten. Tenzij we weer in volledige lockdown gaan, waar niemand vragende partij voor is. De griepprik verlaagt aanzienlijk het risico om besmet te raken. En wie toch ziek wordt, herstelt sneller dan wie de prik niet kreeg en loopt bovendien minder risico op complicaties.”  

Heeft het griepvaccin een invloed op COVID? 
Inge Jacobs: “Er is geen bewijs dat de griepprik tegen COVID zou helpen. Maar omgekeerd ook niet, dat het vaccin een hogere vatbaarheid voor COVID zou veroorzaken, zoals bericht wordt op sociale media. Het griepvaccin is dus zeker aangewezen dit jaar.”  

Hoe herken je het verschil tussen COVID en griep? 
Inge Jacobs: “Je kan én COVID én griep tegelijk hebben. Dit willen we vermijden. Als je ziek bent, ben je verzwakt doordat je immuunsysteem hard werkt. Veel symptomen zijn gelijkaardig, dus vaak zal je op basis van het klinische verloop geen onderscheid kunnen maken. Tenzij de wisser kan bevestigen welk virus er teruggevonden wordt. Want ook het influenzavirus wordt gedetecteerd door een nasopharyngeale wisser, een neuswisser.”  

Gaan we in de toekomst naast een griepvaccinatiecampagne ook een COVID-campagne hebben? 
Inge Jacobs: “Vermoedelijk wel. We hebben nu nog geen vaccin, dus we weten ook nog niet of een eventueel vaccin langdurig bescherming zal bieden of zal moeten herhaald worden. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar ook hier zal het zorgpersoneel zeker voorrang krijgen.”  

Wanneer is de campagne een succes? 
Inge Jacobs: “Een voldoende hoge vaccinatiegraad zorgt voor groepsbescherming, dat is een soort buffer tegen de verspreiding van vaccineerbare infecties in de samenleving. Een vaccinatiegraad van 80% is minimaal nodig om te vermijden dat griep zich gemakkelijk kan verspreiden.”

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg