Soorten bevallingen

Soorten bevallingen

Tijdens de arbeid verblijft u samen met uw partner of een ander persoon naar keuze in de arbeidskamer. Gedurende deze periode krijgt hij of zij ook een maaltijd. U mag iets drinken en eventueel iets licht verteerbaar eten tijdens de arbeid. Het gebruik van drank en voeding is steeds in overleg met de behandelende gynaecoloog. Om u ook hier een optimale begeleiding en voldoende rust te bieden, is er géén bezoek toegelaten. De taak van de vroedvrouw bestaat erin om u en uw partner op een optimale en professionele manier te begeleiden tot aan de bevalling. Tussen het optreden van de eerste contracties en het moment van de bevalling kunnen meerdere uren voorbij gaan. Dit kunnen soms moeilijke momenten zijn en dan is het de vroedvrouw die jullie met raad en daad zal bijstaan.

Spontane en normale bevalling

In normale omstandigheden is de baarmoederhals gesloten. Opdat de baby geboren kan worden, moet de baarmoederhals een ontsluiting hebben van 10 cm. Deze opening ontstaat door de contracties of weeën die aan de bevalling voorafgaan. In optimale omstandigheden heb je 3 à 4 contracties per 10 minuten. Om de reactie van de baby bij de contracties te kunnen volgen wordt een monitor aangelegd. Deze monitor registreert niet enkel het hartritme van de baby, maar ook de contracties. Tijdens de arbeid is het ook belangrijk dat u een goede blaaslediging heeft. Als de blaas niet voldoende leeg is, kan de baby moeilijker indalen in het geboortekanaal. De vroedvrouw zal erop toezien dat u regelmatig kan plassen.

Uiteindelijk heeft u 10 cm ontsluiting. De vroedvrouw legt u het verdere verloop van de bevalling uit. Bij elke contractie moet u persen, zodat de baby mooi in het geboortekanaal kan indalen. De vroedvrouw zal u tijdens het persen helpen en tips geven, zodat dit optimaal kan verlopen. Ook de assistent, gynaecoloog, studente vroedkunde of geneeskunde kunnen aanwezig zijn tijdens de bevalling.

Na de geboorte wordt er bloed van de navelstreng genomen om de bloedgroep van de baby te bepalen. Er wordt evenwel géén bloedgroepkaart meegegeven. Na de geboorte van uw baby wordt de moederkoek of placenta geboren. Vervolgens wordt de eventuele knip gehecht en wordt de epidurale katheter verwijderd. Indien de gynaecoloog dit nodig vindt, komt ook de neonatoloog even naar uw baby kijken. Het gewicht, de lengte en de schedelomtrek van de baby wordt gemeten en hij of zij krijgt in het bovenbeentje, via een spuitje, een éénmalige toediening van vitamine K. Deze inspuiting zorgt voor een goede bloedstolling bij de baby. Uw baby wordt voorlopig niet aangekleed.

U blijft gedurende minimum 90 minuten op de verloskamer om zowel uzelf als de baby goed op te volgen en te controleren, alvorens u naar de materniteit gaat. Wij proberen elke baby zo vlug mogelijk na de geboorte ‘skin-to-skin’, ofwel ‘huid-op-huid’, bij de moeder te leggen gedurende minstens 1 uur. Indien u een keizersnede heeft gehad, kan uw baby ‘skin-to-skin’ bij de partner op de ontblote borstkas worden gelegd. Dit heeft een gunstige invloed op de temperatuur, hartslag en bloeddruk van de baby. Door het nauwe contact met de moeder of vader onmiddellijk na de geboorte, maar zeker ook de dagen erna, is de baby bovendien veel alerter en zal de voeding vlotter verlopen. Er is rust, warmte en aandacht voor de baby en voor elkaar. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brochure 'Bevalling'.

Inleiding of inductie

Soms gaat het allemaal niet van zelf en is er een beetje hulp nodig. Dit wil zeggen dat de weeën in gang zullen gezet worden. De gynaecoloog neemt deze beslissing als hier een medische reden voor is of als u meer dan 41 weken en 3 dagen zwanger bent. Afhankelijk van de toestand van uw baarmoederhals zal de gynaecoloog u zeggen wanneer u moet binnenkomen en op welke manier de weeën opgewekt zullen worden. Dit kan onder andere door het toedienen van een vaginale gel, door het toedienen van tabletten, plaatsen van Cook-ballon (zie brochure) of door het breken van de vliezen. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brochure 'Inleiden van de bevalling d.m.v. een ballonkatheter'

Keizersnede

Een keizersnede kan gepland zijn bij stuitligging van de baby of omwille van een medische reden. Soms beslist de gynaecoloog toch om een keizersnede te doen als u in arbeid bent. Dit kan zijn wanneer de arbeid niet vordert of wanneer er tekens zijn dat uw baby zich niet goed voelt. In de meeste gevallen gebeurt de keizersnede onder rachi of spinale verdoving. Dit wil zeggen dat u een prik in de rug krijgt waardoor uw onderlichaam volledig verdoofd is. U bent dus wakker en uw partner mag dan bij u blijven in de operatiezaal. In sommige gevallen moet de keizersnede onder algemene verdoving gebeuren, als het bijvoorbeeld erg snel moet gaan om medische redenen. Bij een algemene verdoving slaapt u en mag uw partner niet bij u blijven. Sinds enkele jaren is de ‘gentle sectio’ in ons ziekenhuis geïntroduceerd. Mama en papa kunnen zo de geboorte samen zien en beleven en hun baby blijft tijdens de keizersnede, indien geen complicaties, continu bij de ouders.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. T. Mesens, gynaecoloog - 2022

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg