Verblijf op de MIC

Verblijf op de MIC

Op de afdeling komen hoogrisico zwangeren terecht met zwangerschapscomplicaties die een opname vereisen, bijvoorbeeld:

  • Vroegtijdige weeën
  • Bloeddrukproblemen
  • Groeiachterstand
  • Bloedingen
  • Andere: nierstenen, auto-ongeval, …

Het hoofddoel van uw verblijf op de MIC is een gecontroleerde begeleiding van uw verdere zwangerschap. Hierbij focussen we op rust, gezonde voeding, niet roken en het eventueel toedienen van medicatie. Tevens zullen er tal van diverse onderzoeken de evolutie van de zwangerschap opvolgen. Naast algemene observaties (temperatuur, pols, bloeddruk en gewicht), worden en meerdere onderzoeken frequent herhaald. Dit geldt voor bloedafnames, urine onderzoeken, maar ook culturen van de baarmoederhals en vagina. De toestand van de baby wordt goed opgevolgd door middel van cardiotocografie (CTG). Met behulp van de monitor kan het hartritme van uw baby worden nagekeken en de contracties worden opgevolgd. Naast de CTG geven echografieën ook tal van informatie over de baby, de placenta, de hoeveelheid vruchtwater en de bloeddoorstroming in de baarmoeder en naar de baby.

De opname op de MIC en de onzekerheid omtrent de baby kan een zeer stressvolle periode zijn voor u en uw partner. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, maar ook emotioneel bijstaan. Dit kan door middel van hulp van de sociaal assistent, nicucoach en psychologe. 

We verwijzen graag naar de brochure 'Maternele intensieve zorgen dag op dag' voor meer informatie.

Kan ik normaal bevallen?

Iedere zwangere leeft heel intens naar het moment van de geboorte toe. Dat is voor u dus ook niet anders. De bevalling is en blijft nog altijd één van de spilmomenten in het leven van elke moeder en vader. Een opname op de MIC omwille van verwikkelingen betekent niet dat een normale bevalling sowieso uitgesloten is. Soms is het probleem slechts tijdelijk en kent de zwangerschap verder een normaal verloop. Afhankelijk van de aard en het verloop van de pathologie zal er een geplande bevalling plaatsvinden, soms een keizersnede. Het is niet zo dat u sowieso op de MIC dient te blijven tot aan de geboorte. In vele gevallen kan en mag u eerder naar huis, mits verdere ambulante opvolging. Samen met u hopen wij er voor te kunnen zorgen dat uw baby een goede start maakt, ondanks het moeilijkere verloop van de zwangerschap. Wij proberen omstandigheden te creëren waar zowel u als de baby zich zo comfortabel mogelijk bij voelt.

Bezoekregeling

Voor de bezoekregeling verwijzen we graag naar de website van ZOL (bezoekregeling) voor de meest recente informatie.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. T. Mesens, gynaecoloog - 2022

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg