Infoavonden

Er worden frequent infoavonden georganiseerd over enerzijds zwangerschap en bevalling en anderzijds over borstvoeding. Deze vinden plaats in de aula van de ZOL Genk, campus Sint-Jan

Inschrijving kan via de dienst gynaecologie.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg