Thuiszorg

Thuiszorg

Na het verblijf in het ziekenhuis, vinden wij het belangrijk dat er een goede ondersteuning wordt geboden thuis. Deze hulp kunt u best al tijdens de zwangerschap regelen. Er bestaan verschillende soorten extra begeleiding door de huisarts of de vroedvrouw, verpleegkundigen, kraamhulp, Kind en Gezin, enz. De huisbezoeken door de vroedvrouw kort na de bevalling worden volledig terugbetaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Een lijst met vroedvrouwen kan u terugvinden via de website (www.vroedvrouwen.be).

Aangifte van de baby

Elk kind dat geboren wordt in Genk (zowel in het ziekenhuis, aan huis of op een andere plaats) moet je aangeven bij de burgerlijke stand van de stad Genk. Voor deze aangifte heb je als ouder(s) 15 kalenderdagen de tijd. Als de 15de dag valt op een dag dat het stadhuis gesloten is, telt de volgende werkdag als laatste aangiftedag.

Je dient hiervoor een afspraak te maken via de website (www.genk.be).

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. T. Mesens, gynaecoloog - 2022

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg