Gezondheidsvoorlichting en levensstijl

Gezondheidsvoorlichting

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te brengen van enkele belangrijke zaken tijdens de zwangerschap. Daarom organiseren we twee infoavonden waarbij er in een uur interessante adviezen, praktische info en tips worden gegeven. Tijdens de eerste avond wordt er ingegaan op de zwangerschap en de bevalling. De tweede avond spits zich toe op de borstvoeding. Via de baliemedewerkers kan u meer informatie krijgen over de infoavonden.

Het volgen van zwangerschapsoefeningen bij een kinesist is aan te raden, maar het is geen noodzaak. U start best met deze oefeningen rond 26 à 28 weken zwangerschap. U leert de ongemakken op het einde van de zwangerschap beter op te vangen. U leert ook adem- en perstechnieken die u nodig heeft tijdens arbeid en bevalling. Elke zwangere heeft recht op 9 pre – en postnatale sessie met tussenkomst van het ziekenfonds. Indien nodig kan u een voorschrift voor de kinesist vragen bij de gynaecoloog.

Neem zeker eens een kijkje in op onze videopagina.

Levensstijl tijdens de zwangerschap

Je levensstijl tijdens de zwangerschap is belangrijk. Het is een heel breed begrip. Ook tijdens de eerste consultatie met de vroedvrouw of de arts zal er informatie gegeven worden over de levensstijl tijdens de zwangerschap.  Hieronder geven we een aantal algemene tips om een gezonde levenswijze aan te nemen tijdens de zwangerschap.

  • Stop met roken.
  • Vanaf de kinderwens tot de eerste drie maanden van de zwangerschap is het belangrijk om dagelijks 0.4 mg foliumzuur in te nemen. Dit werkt preventief tegen neurale buisdefecten (open rug). Daarna kan u overschakelen op zwangerschapsvitaminen, eventueel verrijkt met Omega 3.
  • Wees voorzichtig met geneesmiddelen. Bij twijfel raadpleegt u best de huisarts, gynaecoloog, apotheker of vroedvrouw.
  • Drink geen alcohol.
  • Beweeg regelmatig, maar beperkt de intensiteit. Rust ook voldoende.
  • Eet gezond en gevarieerd. Groenten en fruit zijn belangrijk, maar ook graanproducten. Drink veel water en melkproducten en beperkt het gebruik van suikers en zoetigheid.
  • Zorg voor een gezond gewicht. De gemiddelde gewichtstoename tijdens de zwangerschap is 13 kg. Afhankelijk van uw body mass index (BMI) mag deze gewichtstoename iets meer of minder zijn.
  • Enkele infectieziekten kunnen een invloed hebben op de zwangerschap. Denk aan listeriose, toxoplasmose, salmonella en het cytomegalievirus (CMV).
  • Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brochure ‘zwangerschap en bevalling: nog even’.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. T. Mesens, gynaecoloog - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg