Verzorging van de baby

Verzorging van de baby

Rooming-in

Het ziekenhuis staat erop dat een gezonde baby 24u op 24 bij de mama op de kamer verblijft. Zo kan u uw baby leren kennen en zal u snel kunnen reageren op de signalen die uw baby aan u geeft (honger, behoefte aan lichaamscontact, ...).

Zuigelingenraadpleging

Sinds het kort verblijf van moeder en kind op de materniteit krijgen de meeste moeders bij ontslag op de materniteit een afspraak binnen de week op de raadpleging Kindergeneeskunde. Deze raadpleging focust zich op een extra controle van het kind (o.a. geelzucht, voeding, hartgeruis, …).

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. T. Mesens, gynaecoloog - 2022

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg