Patiënten met kanker die multidisciplinair worden voorbereid op een ingreep herstellen sneller

Patiënten met darmkanker en een minder goede fysieke fitheid die vóór een chirurgische ingreep onder begeleiding gaan sporten, herstellen sneller en hebben minder last hebben van complicaties, zo blijkt uit internationale studies. Ook optimalisatie van het dieet, alcohol- en rookstop en eventueel psychologische ondersteuning maken deel uit van het programma rond ‘prehabilitatie’. Na een grondige, interne multidisciplinaire afstemming is ongeveer een half jaar geleden een proefproject met een twintigtal patiënten in ZOL opgestart, complementair aan ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) en de revalidatie na de ingreep.

Lees het hele artikel (pdf)

(Klik op de afbeelding om de pdf te openen.)

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg