Activeer mijn account

Ziekenhuis Oost-Limburg communiceert om veiligheidsredenen nooit via e-mail wachtwoorden. Om die reden vragen we om uw wachtwoord zelf in te stellen via de ‘wachtwoord reset methode’.

Via deze toepassing kan u een wachtwoord instellen. Daarbij stuurt het systeem een verificatiecode naar uw telefoonnummer (via sms).

 

Opgelet : na het instellen van uw wachtwoord kan het enkele minuten duren totdat alle toepassingen uw nieuwe wachtwoord aanvaarden.

Stap 1

  • Vul uw ZOL-login in. Als u deze niet meer weet, kan u het terugvinden in de mail die werd verstuurd naar uw privé of studenten e-mailadres.
  • Uw login eindigt steeds op @ZOL.be.
  • Vul de Captcha-code in
  • Klik op volgende

 

Stap 2

  • Kies"Ik ben mijn wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Stap 3

  • Voer uw telefoonnummer in. De laatste 2 cijfers van het telefoonnummer dat wij van u ontvangen hebben zijn reeds ingevuld.

Stap 4

  • Voer de verificatiecode in die u op uw telefoon heeft ontvangen.

Stap 5

Kies een nieuw wachtwoord dat voldoet aan de minimumvereisten:

  • lengte : ​minstens 12 karakters en maximum 256 tekens.

toegelaten karakters: 
- kleine letter
- hoofdletter
- getal
- symbool : @ # $ % ^ & * – _ ! + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ ” ( ) ; < >

 

  • Proficiat, uw wachtwoord is ingesteld.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg