Pneumologie

De dienst Pneumologie onderzoekt en behandelt patiënten met longaandoeningen en problemen aan de luchtwegen. Van raadpleging tot ziekenhuisopname, van dagkliniek tot ambulant onderzoek.

Tevens spitst de praktijk zich toe op aandoeningen waarbij de longen vaak betrokken zijn: COPD en revalidatielong- en longvlieskankerinterstitieel longlijden en sarcoïdose, pulmonale hypertensie en ziekten van bloedvaten van de long (satelliet expertcentrum pulmonale hypertensie i.s.m. UZLeuven, in kader van European Reference Networks for rare diseases), slaapstoornissen, astma en allergieën (onder andere voor bijen en wespen).

Als dienst Pneumologie willen wij onze patiënten zo goed mogelijk informeren. We stellen alles in het werk om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken door de zorgen te bieden die u nodig heeft. U kunt een afspraak maken, liefst met een verwijsbrief van de huisarts of van een andere dienst voor meer onderzoek of een specifieke behandeling.

De dienst Pneumologie is houder van de volgende overeenkomsten voor respiratoire revalidatie met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV):

  • Chronische zuurstoftherapie, behandeling via zuurstofconcentrator
  • Chronische zuurstoftherapie, behandeling met vloeibare zuurstof
  • Chronische thuisbeademing, nasale CPAP (continue luchtwegdruk via de neus)
  • Respiratoire revalidatie van patiënten met ernstige longziekten (chronisch respiratoir falen)

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg