Sarcoïdose

Wat is Sarcoïdose?

Sarcoïdose is een ziekte van onbekende oorsprong, waarbij in vele organen een ontstekingsreactie kan optreden met een ophoping van ontstekingscellen (granulomen).

De ziekte heeft verschillende verschijningsvormen. De plaats van optreden en de ernst van het ontstekingsproces bepalen meestal het ziektebeeld. De aandoening kan variëren van (sub)acuut tot een chronisch ziektebeeld. De tijdsduur van het (sub)acute ziektebeeld is meestal niet langer dan twee jaar, de chronische meestal meer dan twee jaar.

Symptomen

De symptomen van sarcoïdose kunnen dus sterk variëren: koorts, gewichtsverlies, moeheid en gewrichtspijnen kunnen de eerste aanwijzingen zijn. Sarcoïdose kan ook zonder klachten of verschijnselen verlopen waarbij de diagnose bij toeval, bijvoorbeeld bij een medische keuring, gesteld wordt naar aanleiding van afwijkingen op de thoraxfoto. De longen worden het meest aangetast. Op een thoraxfoto worden dan vergrote lymfeklieren gezien, soms ook met afwijkingen in de longen zelf. Dit leidt vaak tot klachten van hoesten en soms kortademigheid.

Sarcoïdose komt ook vaak in de huid voor en begint dan met pijnlijke rode verhevenheden, meestal op de schenen, het zogenaamde erythema nodosum, die gepaard gaan met koorts en gewrichtspijnen.

Behandeling

De behandeling van de ziekte is slechts in een minderheid van de gevallen noodzakelijk. Om ernstige klachten als kortademigheid, koorts of gewrichtspijnen te onderdrukken worden wel corticosteroïden (prednisolon) voorgeschreven maar wordt toch vooral gereserveerd voor patiënten met ernstige longafwijkingen of ernstig gestoorde longfunctie. Bij het chronische verloop is soms langere of kortere tijd een behandeling nodig met corticosteroïden of ontsteking-remmende-middelen (niet steroïden anti-inflammatoire geneesmiddelen = NSAID).

De meeste mensen met een sarcoïdose herstellen spontaan binnen 1 – 2 jaar. Dit komt voor in 70 – 80% van de gevallen. Bij 10-15% van de gevallen gaat het acute stadium over in een chronische.

Zelfhulpgroep in Vlaanderen: www.sarcoidose.be

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Michiel Thomeer, Pneumologie - 2018

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg