Longembolen

Wat is VTE: Veneuze Trombo-Embolie?

Veneuze trombo-embolie omvat 2 aandoeningen: diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie.

Diepe veneuze trombose

 • Bij diepe veneuze trombose (DVT) is er een bloedstolsel gevormd in een ader van het diepe veneuze systeem.
 • Het stolsel vormt een prop die de bloedsomloop blokkeert en die het bloed verhindert om naar het hart terug te stromen.
 • Een DVT kan een trombosebeen of een trombosearm veroorzaken.

Longembolie

 • Longembolie treedt op wanneer een gedeelte van het stolsel loslaat, in de bloedsomloop komt en via het hart in de longen terechtkomt.
 • Het stolsel blokkeert de longslagader en verhindert het goed functioneren van de longen.

Wat zijn de symptomen van diepe veneuze trombose en longembolie?

Diepe diepe-veneuze-tromboseveneuze trombose

 • ​Pijn van het been
 • Zwaar gevoel van het been
 • Pijnlijke zwelling van het been

 

longembolieLongembolie
 • Ademhalingsproblemen
 • Pijn op de borst
 • Hoest
 • Malaise
 • Slijm en bloed ophoesten

Deze twee aandoeningen zijn levensbedreigend.

Wat moet u doen bij deze symptomen?
➔ Het is een SPOEDGEVAL! Waarschuw onmiddellijk een arts of ambulance. Wacht op hulp in zittende of halfzittende houding.

Evenwicht in mijn behandeling.

 • Behandeling met antistollingsmiddelen is absoluut noodzakelijk.
 • Uw behandeling is van groot belang en moet regelmatig door een arts gecontroleerd worden, zodat u geen problemen krijgt met overdosering.

➔ Nauwkeurig volgen van de voorschriften vermindert de kans op veneuze trombo-embolie of een herhaling ervan.

Wat gebeurt er bij overdosering van antistollingsmiddelen?

Uw bloed stolt minder snel, waardoor het risico van bloedingen hoger wordt. Let dus goed op volgende symptomen van bijwerkingen:

Neem bij aanhoudende klachten contact op met uw arts!
 • Bloedneuzen
 • Tandvleesbloedingen
 • Regelmatig blauwe plekken
Neem onmiddellijk contact op met uw arts!
 • Bloed in de urine of de ontlasting
 • Bloed ophoesten
 • Braken
 • Verminderd gezichtsvermogen, aanhoudende hoofdpijn
 • Bleekheid, vermoeidheid

Enkele aanbevelingen

 • Vertel aan iedere professionele zorgverlener dat u antistollingsmiddelen gebruikt: arts, apotheker, tandarts, verpleegkundige, kinesist, podoloog…
 • Gebruik nooit andere geneesmiddelen zonder overleg met uw arts of apotheker (bijv. aspirine, ontstekingsremmers).
 • Breng uw arts op de hoogte van veranderingen in uw lichaamsgewicht (misschien moet uw behandeling dan aangepast worden).
 • Respecteer de door uw arts voorgeschreven behandelingsduur.
 • Stop nooit met de behandeling zonder overleg met uw arts.

Goede gewoonten voor elke dag!

 • Zorg voor een goede hygiëne om de kans op herhaling van trombose te beperken en om de terugstroom van bloed naar het hart te verbeteren.
 • Naast de antistollingsbehandeling is het dragen van steunkousen of steunpanty’s (klasse III) bijzonder belangrijk.
  Begin er zo snel mogelijk mee en blijf ze dragen tot 2 jaar na de trombose om herhaling te voorkomen. Tegenwoordig zijn deze kousen heel modieus en comfortabel. Praat erover met uw apotheker.
 • Tijdens een vliegreis die langer dan 4 uur duurt, is het noodzakelijk om de steunkousen te dragen. Sta regelmatig op uit uw stoel en drink veel water. Weinig lichaamsbeweging is een risicofactor voor het optreden van veneuze trombo-embolie.

goede-gewoonten-voor-elke-dag

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Michiel Thomeer, Pneumologie - 2018

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg