Astma bronchiale

Wat is Astma?

Astma bronchiale is een ziektebeeld met aanvalsgewijs optredende en vrijwel volledig reversibele luchtwegobstructie. Deze luchtwegobstructie wordt, in wisselende mate, bepaald door spasme van gladde-spiervezels, slijmvlieszwelling en slijmvorming. De grootste hevigheid van de aanvallen duurt in de regel slechts 1-2 uren. Daarna ebt de benauwdheid in een à twee dagen weg. De aanvallen kunnen zich frequent, bijvoorbeeld dagelijks, herhalen of slechts sporadisch, eenmaal per jaar of nog minder, optreden. Sommige aanvallen duren veel langer dan enkele uren. Indien hierbij een etmaal overschreden wordt, spreekt men van status astmaticus. De aanvallen worden echter gewoonlijk gescheiden door een lang- of kortdurend nagenoeg geheel klachten- en symptoomvrij interval. De longfunctie is in het interval vrijwel normaal.

Bij een deel van de patiënten met astma bestaat tevens een duidelijke allergie voor inhalatieallergenen. Men spreekt dan van een extrinsiek of allergisch astma bronchiale.

Met bronchiale astma kan je één of meer van de volgende tekenen en symptomen vertonen:

  • Kortademigheid
  • Beklemming op de borst
  • Piepende ademhaling
  • Overmatig hoesten
  • Hoest die je ’s nachts wakker houdt

Test jezelf

Vul deze astma controle test in alleen of samen met uw arts. De test geeft een eerste indicatie van de mate van astmacontrole.

Nuttige links

De CM info site over Astma
Alles over Astma op Nationaal Kompas Volksgezondheid Nederland
De algemene website Astma- en allergiekoepel
Instructie video's op inhalatietherapie van het ZOL
Nucala
Fasenra

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Michiel Thomeer, Pneumologie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg