Algemene info

Als dienst longziekten willen wij onze patiënten zo goed mogelijk informeren. Bij een consultatie rijzen er heel wat vragen. We stellen alles in het werk om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken door de zorgen te bieden die u nodig heeft. Via deze website willen we u reeds meer uitleg geven over de verschillende topics. Het is best mogelijk dat na het lezen van de informatie niet al uw vragen beantwoord zijn. Aarzel dan niet om de artsen of medewerkers van ons team aan te spreken. Zij zijn altijd bereid om u te helpen.

Wij werken in een team maar u behoudt altijd de vrijheid van keuze van arts. Wanneer uw arts afwezig of niet beschikbaar is en u niet kan wachten tot hij/zij terug is, kan u terecht bij een andere arts uit de groep.

Samenwerken betekent

  • meer onderling overleg zodat de kwaliteit van zorg verbetert. Zeven weten meer dan één.
  • dat we inzage hebben in elkaars medisch dossier. Bij afwezigheid van uw eigen arts kan een andere arts u dus de gepaste zorg aanbieden. Hij/zij heeft zicht op uw voorgeschiedenis, allergieën, vorige behandelingen, verslagen …
  • dat we voor elkaar kunnen inspringen in noodgevallen, drukke periodes, vakantie …
  • dat er voor elke arts meer ruimte komt om bijscholing te volgen, medische literatuur door te nemen, dossiers bij te houden …
  • een win-winsituatie : voor u als patiënt, en voor de artsen.

U kan uw dossier raadplegen alsook afspraken maken via mijnzol.be.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Michiel Thomeer, Pneumologie - 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg