PET-CT

Radiofarmacon: F-18-fluorodeoxyglucose
Nuchter? 6 uur op voorhand; geen glucose-infuen
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: De beeldvorming start 1 uur na injectie van de tracer en duurt een klein half uur. Samen met de voorbereiding duurt het onderzoek ongeveer 2.5 uren
Principe: De tracer concentreert zich in kwaadaardige - en in inflammatoire letsels

Belangrijkste indicaties:

  • detectie, staging en evaluatie van recidief van kwaadaardige letsels en opsporen van bepaalde inflammatoire aandoeningen.

Over dit onderzoek is een informatiebrochure ter beschikking.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2017

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg