Hart en bloedvaten

Myocardperfusiescintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-tetrofosmine OF Thallium-201
Nuchter? Ja. U mag de voorgaande 24 uur geen cafeïnehoudende producten ingenomen hebben zoals cola, koffie, thee en chocolade.
Voorzorgen: medicatie voor het hart of de bloeddruk dient u de dag voor het onderzoek te stoppen
Duur: Het onderzoek kan op 1 of op 2 dagen gebeuren: er worden opnames gemaakt na farmacologische belasting (=stress), meestal ook nog in rust.
Elk deel van het onderzoek neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag.
Principe: De stapeling van het toegediende product (Tc-99m-tetrofosmine of Tl-201) in het hart is recht evenredig met de bloedsvoorziening in het hart. De eerste reeks beelden worden gemaakt onmiddellijk na toediening van Persantine  IV, dat hetzelfde effect heeft op het hart als een inspanning. De tweede reeks beelden worden opgenomen bij rust. Door de eerste reeks beelden en de tweede reeks beelden met elkaar te vergelijken kan men het onderscheid maken tussen ischemie en doorgemaakt myocardinfarct.

Belangrijkste indicaties:

  • evaluatie van uitgebreidheid van doorgemaakt myocardinfarct
  • opsporing van cardiale ischemie
  • bepaling van de ernst van ischemie
  • evaluatie van resultaat van coronaire bypass of ballondilatatie

Lymfescintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-nanocolloïden IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: voeten wassen voor het onderzoek
Duur: tweetal uren
Principe: Het product wordt interdigitaal (tussen de grote en de tweede teen) ingespoten, en dit in beide voeten.
Bij evaluatie van de bovenste ledematen wordt het interdigitaal in de handen ingespoten.
Het kan ook gebruikt worden om de lymfedrainage van bepaalde tumoren (bv melanomen of borsttumoren) in het licht te stellen: sentinel node procedure.
Er worden planaire opnames gemaakt van de betrokken lymfeklierstations.

Belangrijkste indicaties:

  • Opsporen, lokaliseren en objectiveren van lymfoedeem van de bovenste  en onderste ledematen.
  • Visualiseren van de sentinel node (schildwachtklier) bij melanomen en  borsttumoren.
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg