Schildklier

Schildklierscintigrafie met TC-99m

Radiofarmacon: Technetium-99m
Voorzorgen: Er mag in een periode van 6 weken voorafgaand aan het onderzoek geen intraveneus contrast toegediend worden, noch mag patiënt iodiumhoudende producten innemen.
Duur: 15 minuten
Principe: Dit onderzoek behoort naast bloedname en een echografie tot de standaardonderzoeken bij de exploratie van schildklierpathologie. Echografie geeft een beeld van de morfologie van de schildklier (van grootte, aanwezigheid van noduli of andere afwijkingen); scintigrafie geeft daarenboven ook een idee van de functie van de schildklier en stelt de aard van eventuele aanwezige noduli in het licht: koude (niet functionerende) noduli of warme (hyperfunctionerende) noduli. Aan de hand van de beelden kan eventueel een captatie berekend worden: de verhouding van de hoeveelheid tracer in de schildklier over de totale geïnjecteerde dosis. Met deze gegevens kan in geval van hyperthyroïdie een behandeling met radioactief jodium gepland worden.

Belangrijkste indicaties:

  • alle schildklieraandoeningen

Schildklierscintigrafie met TL-201

Radiofarmacon: TL-201
Nuchter?  Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: Ongeveer anderhalf uur
Principe: De beeldvorming gebeurt op 10 minuten en 1 uur na de injectie. Er worden planaire opnames gemaakt.

Belangrijkste indicaties:

  • differentiëring tussen kwaadaardige en goedaardige schildkliernoduli
  • follow-up na behandeling voor schildkliercarcinoom

Bijschildklierscintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-MIBI
Nuchter? Nee
Voorzorgen: Er mag in een periode van 6 weken voorafgaand aan het onderzoek geen intraveneus contrast toegediend worden, noch mag patiënt iodiumhou­dende producten innemen.
Duur: Het gehele onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.
Principe: De diagnose van hyperparathyroïdie wordt aan de hand van een bloedana­lyse gesteld. Om de lokalisatie van eventuele parathyroïdadenomen op te sporen kan een scintigrafie aangewezen zijn. Hierbij wordt een scintigrafie met Tc-99m-MIBI uitge­voerd: er worden beelden gemaakt onmiddellijk na de tracertoediening: zowel statische beelden als spec-ct beelden met contrast. Na een aantal technische bewerkingen op deze beelden kunnen eventuele aanwezige bijschildklieradenomen in het licht worden gesteld.

Belangrijkste indicaties:

  • lokalisatie van parathyroïdadenomen bij patiënten met bewezen hyperparathyroïdie
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg