Hersenperfusiescintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-Ceretec
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: anderhalf uur
Principe: Dit product zet zich snel vast in de hersenen en de stapeling in de hersenen is recht evenredig met de bloedflow en de hoeveelheid actieve grijze hersenschors. Op deze manier kunnen perfusiestoor­nissen in de hersenen gevisualiseerd worden. Ook het verlies van grijze herzenschors kan hiermee aangetoond worden, vaak met een specifiek patroon (bv. Alzheimer). De opnames worden ook tomografisch gemaakt: vandaar het woord (brain)SPECT: Single Photon Emission Computerized Tomography.

Belangrijkste indicaties:

  • diagnose van CVA
  • dementie (Alzheimer of andere neurodegeneratieve ziekten)

Datscan

Radiofarmacon: Indium-111-Datscan
Nuchter? Nee
Voorzorgen: inname van Lugoldruppels ter bescherming van de schildklier bij het ontbijt en bij het avondeten.
Duur: Injectie van de tracer in de voormiddag en beeldvorming gedurende ongeveer een half uur in de namiddag.
Principe: Het product zet zich vast ter hoogte van de presynaptische receptoren in de basale ganglia. Bij ziektes met Parkinsonisme zien we een verminderde tracerstapeling in deze gebieden, assymetrisch of symetrisch.

Belangrijkste indicaties:

  • differentieel diagnose tussen essentiële tremor en parkinsonisme

Voor dit onderzoek is een attest van een neuroloog of neuropsychiater noodzakelijk.

Over dit onderzoek is een informatiebrochure ter beschikking.

Cisternografie met IN-111-DTPA

Radiofarmacon: Indium-111-DTPA via lumbaal punctie (ruggeprik)
Nuchter? Nee
Voorzorgen: de gebruikelijke voorzorgen bij een patiënt die een lumbaal­punctie ondergaat dienen in acht genomen te worden
Duur: Het onderzoek loopt over één tot drie dagen: op dag 1 wordt het product ingespoten en na 1, 3, 6, 24 en 48 uur kunnen beelden gemaakt worden (telkens 45 min).
Principe: Het product wordt door de neuroloog via een lumbaal punctie ingespoten en vermengt zich met het cerebrospinaal vocht (CSV). Een vertraagde resorptie van het CSV kan passen bij een bepaalde vorm van reversiebele dementering. In dit opzicht is dit onderzoek belangrijk voor een verdere therapeutische planning.

Belangrijkste indicaties:

  • vermoeden van Normal Pressure Hydrocephaly (NPH)
  • opsporen van liquorlek
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg