Infectie en tumor

Witte bloedcellenscintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-solusemab (antistoffen tegen WBC)
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: Na de injectie van de tracer komt de patiënt 5 uur later terug voor de beeldvorming. Deze beeldvorming duurt dan nog ongeveer 30 minuten.
Principe: De tracer zet zich vast op witte bloedcellen. Naargelang de concentratie aan witte bloedcellen hoger (infectieuze haarden) is, zal dus ook de tracerstapeling toenemen.

Belangrijkste indicaties:

  • differentieel diagnose tussen loslating of infectie van protheses.
  • opsporen van infectieuze haarden

I-123-MIBG scintigrafie

Radiofarmacon: I-123-MIBG
Nuchter? Nee
Voorzorgen:

  • Patiënt dient op de dag van de injectie van de tracer ‘s morgens en ‘s avonds 25 druppels Lugol in te nemen ter bescherming van de schildklier.
  • Bepaalde medicatie dient gestaakt te worden, omdat deze de resultaten  van het onderzoek beïnvloeden

Duur: De beeldvorming vindt plaats 24 tot 48 uur na de injectie van de tracer.
Principe: MIBG is een catecholamine-analoog en wordt aldus opgestapeld in de cellen van het bijniermerg.
Sommige tumoren van het neuro-endocriene systeem vertonen een hypercaptatie.

Belangrijkste indicaties:

  • Feochromocytomen, neuroblastomen, parangangliomen, carcinoïdtumoren
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg