Vertebroplastie

Voorbereiding

 • Enkel op afspraak via tel 089/32 45 68, na overleg en eventueel consultatie met radioloog. Vaak wordt patiënt multidisciplinair geëvalueerd in samenwerking met dienst neurochirurgie, orthopedie en/of geriatrie, oncologie.
 • Opname van één dag en nacht wordt meestal voorzien, soms enkel opname in dagziekenhuisverblijf heelkunde.
 • Strikt nuchter gezien volledige narcose.
 • Medisch beeldmateriaal niet uitgevoerd in dit ziekenhuis dient meegebracht te worden.
 • Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer).
 • Contrast allergie en mogelijke zwangerschap steeds op voorhand vermelden.

Onderzoek

 • Vertebroplastie bestaat uit een injectie van botcement ter versteviging van een wervel waarvan de botstructuur niet meer intact is. De indicaties betreffen recente of chronisch pijnlijke wervelfracturen (osteoporotische indeukingsfracturen of traumatische wervelfracturen) en pijnlijke werveltumoren of wervelmetastasen.
 • Het doel van vertebroplastie is tweeledig. Enerzijds wordt de wervel verstevigd door inbrengen van botcement, anderzijds wordt bijna steeds een snelle pijnvermindering gerealiseerd.
 • De procedure gebeurt onder radiografische geleide met patiënt in buikligging. Meestal wordt deze procedure uitgevoerd onder volledige narcose. 
 • Via huidincisies worden één of twee canules per wervel ingebracht tot vooraan in het wervellichaam.
 • Vervolgens wordt het botcement bereid.
 • Het botcement wordt via de canules geïnjecteerd in het wervellichaam onder nauwkeurige radiografische geleide.
 • Na uitharden van het botcement gedurende tenminste een kwartier ontwaakt de patiënt.

Nazorg

 • Patiënt moet gedurende vier uur na het onderzoek bedrust in acht nemen, teneinde het botcement volledig te laten uitharden.
 • Eerste maal rechtkomen uit bed steeds onder begeleiding van verpleegkundige of fysiotherapeut.
 • Driepuntskorset kan eventueel nog gedragen worden en geleidelijk aan afgebouwd worden.
 • Preventie van nieuwe wervelfracturen in samenspraak met de overige diensten (zie hierboven).
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bruno De Peuter, Medische beeldvorming - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg