Galweg of galblaasdrainage

Voorbereiding

 • Gebeurt niet ambulant en enkel na overleg met de verwijzende arts
 • Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer), de bloedstolling zal voor de procedure worden nagekeken door de verwijzende arts
 • Soms onder volledige narcose
 • Nuchter

Onderzoek

 • Het doel is het vrijwaren van de afloop van het galvocht in geval van een obstructie van het galwegensysteem of het draineren van een abnormale ophoping van galvocht
 • Deze procedure gebeurt onder echografische of radiografische geleiding of een combinatie van beide
 • Na het aanprikken van een galweg of de galblaas zal een catheter (afvoerbuisje) worden ingebracht om de ophoping van galvocht af te voeren naar buiten (externe drainage) of naar het darmkanaal toe (interne drainage). In tweede tijd wordt in sommige gevallen een stent ingebracht. Deze laatste gebeurt soms samen met een endoscopische benadering samen met de gastroenteroloog.
 • Het afvoerbuisje zal worden gefixeerd aan de huid en worden verbonden met een drainage zakje waarin het vocht zal worden gecollecteerd.
 • Een klein staal van het vocht zal worden opgestuurd naar het labo voor microbiologisch en/of cytologisch nazicht.

Nazorg

 • Het cathetersysteem zal dagelijks worden gespoeld en het collectorzakje zal worden geledigd of vervangen
 • In geval van koorts of ongemak na de procedure moet onmiddellijk contact opgenomen worden met uw arts of de dienst spoedgevallen. Ook in geval van belangrijke huidirritatie rond de plaats van de catheter is consult aangewezen.
 • De duur dat de catheter aanwezig dient te blijven zal worden besproken met uw arts
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg