Algemeen

Een RX-beeld ontstaat door gebruik van röntgenstralen (X-stralen). Deze worden geproduceerd door een röntgenbuis. Röntgenstralen zijn een vorm van elektromagnetische stralen en hebben, afhankelijk van de dosis een beperkt risico op stralingsschade.
Doordat deze stralen in bepaalde mate worden tegengehouden door verschillende weefsels (absorptie) ontstaat een projectiebeeld opgebouwd door de uittredende straling. Deze wordt opgevangen door een detector opgesteld achter het af te beelden lichaamsdeel en omgezet naar een digitaal computerbeeld (= directe radiografie).  

Meer informatie: 

http://www.zuinigmetstraling.be/nl 

Aandachtspunten

Voor deze RX onderzoeken moet u steeds een afspraak maken (089/32.50.50):

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek! 
Belangrijk: zonder papieren of elektronische aanvraag van uw verwijzende (huis)arts kunnen wij het onderzoek niet uitvoeren.

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bruno De Peuter, Medische Beeldvorming - 2022

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg