Wat zijn röntgenstralen?

Wat zijn röntgenstralen?

Hoe ontstaat röntgenstraling?

Röntgenstraling (ontdekt door Wilhelm Röntgen in 1895) ontstaat als remstraling in een röntgenbuis.
Een röntgenbuis (zie schets) is een elektronenbuis (luchtledig) waarin zich een gloeidraad bevindt (kathode) en aan de andere zijde een trefvlak (anode). Door de verhitting zendt de gloeidraad elektronen uit (thermische elektronenemissie).  De hoeveelheid elektronen welke uitgezonden worden neemt toe naarmate de temperatuur van het gloei-element hoger wordt.
Op die wijze kan de hoeveelheid uitgezonden elektronen door een variatie in de gloeistroom worden geregeld. Zolang er geen spanning is aangelegd tussen anode en katode blijven de geëmitteerde elektronen als een elektronenwolk om de katode zweven.  Wordt de anode op een positieve spanning gebracht ten opzichte van de katode door een aangelegde hoogspanning, dan worden de elektronen die aan de katode vrijkomen door de anode aangetrokken. Tijdens het electronenbombardement wordt de energie van de electronen omgezet in warmte en röntgenstraling.

Hoe ontstaat het röntgenbeeld?

Bij doortocht van röntgenstraling door het menselijk lichaam wordt een gedeelte van de straling door de weefsels tegengehouden ( absorptie). Het resterende deel van de straling gaat door het lichaam (uittredende straling) . Dit gedeelte wordt gebruikt voor beeldvorming. Alle weefsels in het menselijk lichaam nemen een deel van de röntgenstraling op maar ze doen dat in wisselende mate zodat de uittredende stralenbundel niet meer homogeen is. De uittredende stralenhoeveelheid wordt op analoge ( klassieke röntgenfoto’s) of digitale (gecomputeriseerd)  manier gemeten en in een beeld omgezet: het röntgenbeeld.

Wat gebeurt er met dit röntgenbeeld?

Het röntgen onderzoek wordt na fabricage opgeslagen en doorgestuurd naar de aanvrager van het onderzoek: de behandelende arts of de verzekeringsarts. De auteur van het onderzoek- de radioloog- vult het onderzoek aan met het verslag van het onderzoek zodat de behandelende arts met deze informatie en zijn klinisch onderzoek de diagnose kan stellen van Uw aandoening en de behandeling kan starten.

Archivering en documentatie ?

Alle onderzoeken , uitgevoerd op de afdeling medische beeldvorming  zijn sinds
2001 digitaal gearchiveerd op de dienst . Ze zijn beschikbaar voor vergelijking, onderzoek en documentatie.
De gearchiveerde onderzoeken zijn beschikbaar voor daartoe gemachtigde personen. Op aanvraag kunnen gemachtigden copieën verkrijgen van de onderzoeken. Wanneer de onderzoeken echter niet voor diagnostiek gebruikt worden zal een kostprijs aangerekend worden.

De relatie tussen zwangeren en röntgenstraling?

Het ongeboren kind is door zijn snelle ontwikkeling gevoeliger voor straling dan volwassenen en kinderen. Bestraling van kinderen in de moederschoot is te mijden tenzij dit door omstandigheden niet te vermijden is, vb omwille van ernstige gezondheisproblemen bij de moeder. Door gepaste maatregelen ( loodschorten, beperking van de opnames) wordt blootstelling van het ongeboren kind dan tot het minimum beperkt. Indien U weet – of denkt  dat U zwanger kan zijn moet u DIT ABSOLUUT MELDEN aan het personeel of de radioloog zodat ongewenste blootstelling van Uw kind vermeden wordt of tot een minimum beperkt.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg