Biopsiename onder beeldvormende geleiding

Voorbereiding

  • Enkel op afspraak (in sommige gevallen ambulant, dagziekenhuisverblijf of 24 u opname) en altijd na overleg met de aanvragende geneesheer
  • Soms nuchter
  • Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer)

Onderzoek

  • Het doel is het bekomen van een weefselstaal (cellen of cilindrisch stukje) voor verder microscopisch onderzoek, in het kader van diagnosestelling om de aard van de ziekte te achterhalen.
  • De procedure gebeurt onder echografische, radiografische of computertomografische (CT) geleiding, of een combinatie hiervan al naargelang het letsel en het orgaan waarin dat het letsel zich heeft voorgedaan. De uitvoerende radioloog bepaalt welke techniek zij/hij zal gebruiken teneinde de veiligste manier te gebruiken om een adequaat weefselstaal te kunnen bekomen.
  • Het onderzoek zal gebeuren onder locale verdoving van de plaats waar de biopsie uit genomen zal worden, teneinde de procedure zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Zelden is narcose nodig.
  • Na de locale verdoving wordt een millimeter brede insnede gemaakt langswaar een speciaal ontworpen naaldsysteem kan worden ingebracht, waarmee het weefselstaal zal worden afgenomen.

Nazorg

  • Na de biopsiename zal de punctieplaats goed worden afgedrukt om bloeding te voorkomen  en verder worden verzorgd.
  • Het staal zal onmiddellijk worden weggebracht voor analyse in het labo. Weet dat het onderzoek enkele dagen in beslag kan nemen. Het resultaat gaat rechtstreeks naar Uw verwijzende arts en zal hiermee worden besproken.
  • In geval van ongemak na de procedure neemt U onmiddellijk contact met Uw arts of contacteer de dienst spoedgevallen.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg