Introductie

Wanneer u in behandeling bent voor een hartprobleem in het ZOL bestaat de mogelijkheid dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een klinische studie. Dit kan gaan van het bijhouden van bepaalde gegevens uit uw dossier tot het evalueren van een nieuwe therapie. Dergelijke studies zijn belangrijk voor de verdere vooruitgang in de behandeling van hart- en vaatziekten. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om bepaalde therapieën of geneesmiddelen te gebruiken alvorens ze beschikbaar zijn op de markt.

Deelname aan medische studies is uiteraard nooit verplicht en steeds de vrije keuze van de patiënt. Wanneer u beslist om mee te doen, zal u een zogenaamd 'informed consent' dienen te ondertekenen waarin u verklaart welingelicht te zijn over de studie waaraan u deelneemt. Onze studiecoördinatoren begeleiden u gedurende het hele verloop van de studie.

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een bepaalde studie mag u ons steeds contacteren.

Comité Medische Ethiek

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) heeft een eigen ethisch comité dat elke klinische studie eerst beoordeelt op zijn ethisch karakter. Pas na de goedkeuring van dit comité kan een studie daadwerkelijk plaatsvinden in het ZOL. Bijhorende brochure verschaft meer uitleg over klinische studies .

Contact (studies)

Studiecentrum Cardiologie

  • 089 327192
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Matthias Dupont , cardiologie, 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg