Elektrische Cardioversie

Een elektrische cardioversie is een behandeling waarbij een ritmestoornis opnieuw wordt omgezet naar het normale hartritme (sinusritme). Dit gebeurt door het toedienen van een elektrische schok. Om dit te kunnen doen wordt u heel eventjes (enkele minuten) in slaap gebracht. De behandeling gebeurt op de dienst Cardiale Intensieve Zorgen en wordt meestal voorafgegaan door een transoesofageale echocardiografie (TEE) om uit te sluiten dat er bloedklonters in het hart aanwezig zijn.Veelal mag u nadien terug naar huis gaan. U mag echter, gezien de korte verdoving, niet zelf met de wagen rijden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Matthias Dupont , cardiologie, 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg