Een ablatie is een behandeling voor hartritmestoornissen waarbij bepaalde elektrische banen in het hart worden onderbroken met behulp van een catheter die warmte- of koude-energie gebruikt. Er wordt een toegangsweg gecreëerd via een buisje dat in een ader in de lies wordt geplaatst. Afhankelijk van de voorziene duur van de behandeling gebeurt het onderzoek onder plaatselijke of algemene verdoving. Na het onderzoek wordt het buisje verwijderd en wordt de punctieplaats afgeduwd om nabloeding te voorkomen. Deze behandeling kan gebeuren voor verschillende types van hartritmestoornissen. Uw arts zal met u op voorhand de verwachte duur en succeskans bespreken.

 

Ablatie van voorkamerfibrillatie

 

Ablatie van voorkamerflutter

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Matthias Dupont , cardiologie, 2018

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg