Onderzoeken

24 uurs-bloeddrukmeting

De bloeddruk schommelt bij vele mensen en is vaak hoger in het ziekenhuis dan thuis. Een 24-uursmeting geeft daarom een beter beeld van de gemiddelde bloeddruk dan een meting op de raadpleging. U krijgt een dergelijke meter mee naar huis en dient deze de volgende dag terug te brengen. Het onderzoek is pijnloos.

Brizzy-test

Dit onderzoek dient om het slaap-apneu syndroom op te sporen. Het is een klein apparaatje dat bevestigd wordt op het voorhoofd en de kin en daardoor de bewegingen van de kaak volgt. U neemt het apparaatje mee naar huis om er een nacht mee te slapen. Indien het onderzoek aantoont dat u mogelijk het slaap-apneu syndroom hebt, zal meestal een echte slaapstudie in het slaaplabo (Sint-Barabara, Lanaken) worden aangevraagd.

Electrocardiogram (ECG)

Het elektrocardiogram of ECG is het meest gevraagde onderzoek in de cardiologie. Het registreert de elektrische activiteit van het hart en geeft een schat aan informatie met betrekking tot het hartritme, de dikte van de hartspier, zuurstoftekort … Verschillende elektroden (vaak in de vorm van zuignappen) worden op de huid geplaatst. Het onderzoek is snel uitgevoerd en totaal pijnloos.

Electrofysiologisch onderzoek (EFO)

Dit onderzoek bestudeert de elektrische eigenschappen van het hart met behulp van catheters. Er wordt een toegangsweg gecreëerd via een buisje dat in een ader in de lies wordt geplaatst. Nadien wordt een catheter opgeschoven tot in het hart om metingen te doen. Dikwijls wordt dit onderzoek direct gecombineerd met een behandeling van de ritmestoornissen. Hierbij worden elektrische banen met behulp van de catheter doorgebrand (ablatie). Afhankelijk van de geschatte duur van dit onderzoek gebeurt de procedure ofwel onder lokale verdoving (u voelt dan een prik in de lies), ofwel onder volledige verdoving (u bent volledig in slaap).

Ergospirometrie

Deze test is volledig gelijkaardig aan de fietsproef met dat verschil dat u nu ook een masker op de mond krijgt. Dit masker registreert hoeveel zuurstof u verbruikt en hoeveel koolzuurgas u uitademt. De meting geeft meer informatie over uw inspanningscapaciteit en eventuele oorzaak van kortademigheid. Net zoals de fietsproef vraagt het onderzoek wat moeite en inspanning. Het masker voelt voor sommige patienten ook wat onaangenaam aan.

Fietsproef (inspannings ECG)

Net zoals bij een ECG wordt er een registratie gedaan van de elektrische activiteit van het hart. Het verschil is dat u nu ook een fietstest moet doen. De fietstest begint gemakkelijk maar de belasting wordt steeds zwaarder. De test stopt als u niet meer kan. Deze test geeft heel veel informatie over de kwaliteit van het hart (en de zuurstoftoevoer) bij inspanningen. De test is pijnloos maar vraagt uiteraard wel moeite en inspanning van de patiënt. Problemen met gewrichten (bv. knie, heup, …) kunnen de test bemoeilijken.

Hartcatheterisatie of coronarografie

Dit is een van de bekendste onderzoeken in de cardiologie. De bedoeling is om na te kijken of er vernauwingen of verstoppingen zijn van de kransslagaders. Dit zijn kleine slagaders die het hart zelf van bloed en zuurstof voorzien. Er wordt een prikje gegeven en een buisje geplaatst ofwel via de lies (femoraal), ofwel via de pols (radiaal). Indien noodzakelijk en mogelijk zal tijdens het onderzoek ook een behandeling worden uitgevoerd waarbij de kransslagader opnieuw open wordt gemaakt. Meestal gebeurt dit met behulp van een stent. De plaats waar het buisje wordt geplaatst wordt eerst verdoofd maar u zal daar wel een prikje voelen. De hoeveelheid last die u daarvan ondervindt, is afhankelijk van hoe vlot het onderzoek verloopt. Na het onderzoek wordt het buisje verwijderd en wordt de punctieplaats afgeduwd om nabloeding te voorkomen. Dit onderzoek is  wat ingrijpender. De voor- en nadelen zullen steeds met u besproken worden.

Holter

Een holter is een klein apparaatje dat u op het lichaam draagt en dat 24 uur uw hartritme registreert. Het onderzoek dient in de eerste plaats om ritmestoornissen op te sporen en wordt aangevraagd omdat u bent flauwgevallen. U krijgt een dergelijke monitor mee naar huis en u dient deze de volgende dag terug te brengen. Het onderzoek is volledig pijnloos.

Tilt-test

Een tilt-test is een onderzoek dat gevraagd wordt bij patienten die (bijna) zijn flauwgevallen. U dient aanvankelijk op een tafel te gaan liggen die nadien in staande houding wordt gebracht en dit onder continue monitoring van hartritme en bloeddruk. De bedoeling is om na te gaan of er variaties zijn in het ritme of de bloeddruk en of dit klachten uitlokt. Het onderzoek is niet pijnlijk maar duurt wel een tijdje (tot 45 minuten). Er bestaat een kans dat u zich flauw begint te voelen en dreigt flauw te vallen. Op dat moment wordt u uiteraard opnieuw plat gelegd zodat de symptomen verdwijnen.

Transoesophageale echocardiografie (TEE)

Net zoals bij transthoracale echografie (TTE) wordt er met behulp van een echosonde naar het hart gekeken. De sonde wordt via de mond en slokdarm ingebracht (zoals bij een maagonderzoek) om dichter bij het hart te komen en meer detail te zien. Omdat dit onderzoek onaangenaam kan zijn, wordt het uitgevoerd onder een lichte verdoving ('roesje'). Dit heeft als consequentie dat u zelf niet met de auto mag rijden na het onderzoek.

Transthoracale Echocardiografie (TTE)

Bij dit onderzoek wordt er naar het hart gekeken met behulp van een echosonde (zoals naar de baby van een zwangere vrouw). Dit onderzoek geeft informatie omtrent de anatomie en functie van het hart. Trekt het hart krachtig genoeg samen? Zijn er kleppen vernauwd of lekken ze? Zit er vocht rond het hart? Buiten wat lokale druk van de sonde is het onderzoek volledig pijnloos.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Matthias Dupont , cardiologie, 2018

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg