Hartfalen

Onder hartfalen verstaan we een geheel van symptomen en klachten die een patient heeft zoals kortademigheid, moeheid, dikke voeten...Deze klachten worden veroorzaakt door een verzwakt hart wat op zichzelf het gevolg kan zijn van een heel aantal verschillende hartziekten. Deze patienten vergen een specifieke aanpak met als bedoeling zowel hun levensverwachting als levenskwaliteit te verbeteren (oa. ziekenhuisopnames vermijden). De behandeling van deze patienten kan mogelijks uit vele facetten bestaan zoals dieetmaatregelen, medicatie, revalidatie,  pacemakers, defibrillatoren, hartpompen, transplantatie ...

In het ZOL wordt de zorg voor deze patienten georganiseerd in de zogenaamde hartfalen-kliniek door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Matthias Dupont , cardiologie, 2018

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg