weWalk programma

weWalk - Totale heup prothese - Kinesitherapie en Ergotherapie

De kinesist licht toe wat hun functie is tijdens uw verblijf.

weWalk - Totale heup prothese - Medisch traject door dr. R. Driesen

De chirurg licht de ingreep toe en geeft medische informatie.

weWalk - Totale heup prothese - Verblijf op de verpleegafdeling

De hoofdverpleegkundige schetst een beeld over uw verblijf op de afdeling en waar u zich aan kan verwachten.

weWalk - Totale heup prothese - Vlot terug naar huis

De sociaal verpleegkundige geeft tips om een terugkeer naar huis zo vlot mogelijk te maken.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg