Respiratoire revalidatie

U heeft - als longpatiënt - een chronische longaandoening. Longaandoeningen beperken vaak de hoeveelheid zuurstof die in het bloed kan opgenomen worden. Hierdoor zijn er klachten van kortademigheid, spierzwakte en mogelijk nog andere problemen.

Uw aandoening beïnvloedt uw algemene conditie en uw spierfunctie. 

Medicatie onderdrukt het ziekteproces of helpt om de luchtwegen open te houden.

Via een respiratoir revalidatieprogramma proberen we uw gezondheidstoestand te verbeteren, zodat u eventueel uw werk en/of hobby’s kunt hervatten. Oefeningen kunnen er enerzijds voor zorgen dat de efficiëntie van de resterende capaciteit om zuurstof op te nemen verbetert en anderzijds zal de beperkt beschikbare hoeveelheid zuurstof efficiënter gebruikt worden. Andere doelen zijn het verbeteren van het ophoesten, het verminderen van het gevoel van uitputting en het bestrijden van de spierafbraak die vaak bij dit soort aandoeningen gezien wordt.

Bovendien willen we u helpen een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding, minder stress en rookstop.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat u opnieuw beter functioneert in het dagelijks leven.

Klinische fase

Tijdens een opname in het ziekenhuis wordt u opgevolgd door de therapeuten van de afdeling. Zij starten reeds met de revalidatie op de kamer. Indien u in aanmerking komt voor het respiratoir revalidatieprogramma (dit is afhankelijk van de diagnose/ingreep), worden de nodige aanvraagdocumenten opgesteld en verstuurd. Zo kan u na het verlaten van het ziekenhuis het respiratoir revalidatieprogramma poliklinisch verder zetten.

Poliklinische fase

Het longrevalidatieprogramma bestaat uit individuele trainingssessies onder medische opvolging. In totaal gaat het om 60 sessies, verspreid over een periode van +/- 6 maanden. U zal begeleid worden door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en een sociaal werker. zij voorzien de verschillende stappen in het programma.

 1. Trainingssessies om de conditie te verbeteren.
 2. Aandacht voor het efficiënter uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (ergotherapie).
 3. Voedingsadvies ( dietiste) .
 4. Psychologische begeleiding en rookstopadvies indien nodig.
 5. Eventueel ook aandacht voor sociale voorzieningen.

Samen trainen voor een betere levenskwaliteit!

Voorstelling team

De arts

De pneumoloog/revalidatiearts voert een aantal testen uit om uw individuele medische conditie te evalueren. Op basis van deze testen wordt een individueel oefenprogramma opgesteld.

De arts volgt het programma op en is steeds bereikbaar tijdens de oefensessies indien zich acute problemen voordoen. Ook voor tussentijdse vragen over uw medische toestand kunt u via de kinesitherapeut(e) bij de arts terecht.

De kinesitherapeut(e)

De kinesitherapeuten bepalen de duur en de belasting van de oefeningen aan de hand van uw testen en medische conditie.

Opvolging en controle gebeurt door het meten van de hartslag en de zuurstofsaturatie.

De ergotherapeut(e)

Mensen met chronische longaandoeningen ondervinden vaak problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten omwille van toenemende kortademigheid en vermoeidheid.

Aan de hand van een vragenlijst worden knelpunten opgespoord. Door ademhalingsoefeningen en tips over lichaamshouding en hulpmiddelen leert u dagelijkse activiteiten gemakkelijker uit te voeren.

De sociaal werker

Hier kunt u terecht voor allerlei vragen zoals:

 • deeltijdse of volledige werkhervatting
 • invaliditeitsaanvraag
 • autorijverbod
 • kostprijs revalidatie
 • vervoersproblemen
 • ondersteuning huishouden

De psycholo(o)g(e)

Chronisch ziek zijn kan angstgevoelens, zwaarmoedigheid of stress veroorzaken. Ook noodzakelijke veranderingen zoals het aanpassen van het activiteitstempo of stoppen met roken kunnen een bijkomende psychische belasting met zich meebrengen. De psycholoog zal dit evalueren en indien nodig samen met u proberen te verhelpen.

De diëtist(e)

Patiënten met longaandoeningen vertonen dikwijls over- of ondergewicht, geen van beide is goed en kunnen gezondheidsproblemen verergeren. De diëtiste geeft advies.

Brochures

Ergotherapie - bij COPD

Revalidatie - Ambulant - Respiratoir

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

ZOL Maas en Kempen, Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik

Informatiefilm traject patiënt

 

In bovenstaand informatiefilmpje krijg je een overzicht van het specifiek respiratoir revalidatieprogramma binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Elke discipline licht kort zijn rol toe binnen het multidisciplinaire revalidatieprogramma en geeft verdere toelichting binnen zijn specifiek vakdomein. Bijkomend wordt er nuttige informatie voor de patiënt voorzien.

Als patiënt krijg je een goed beeld van wat je mag verwachten van het programma en welke medewerkers je zullen ondersteunen om het programma tot een goed eind te brengen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Marc Daenen, Respiratoire revalidatie - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg