Neurologische revalidatie

Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een recent doorgemaakt hersenletsel zoals een beroerte (CerebroVasculair Accident of CVA veroorzaakt door een herseninfarct of bloeding), na een hoofdtrauma tgv ongeval of na een herseningreep.

Ons revalidatieprogramma omvat een patiëntspecifiek en individueel oefenprogramma. De behandeling richt zich op het revalideren van bewegingsbeperkingen, gevoelsstoornissen, spraak- en taalstoornissen, cognitieve en affectieve stoornissen.
Het doel is een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te bereiken.
We besteden aandacht aan ondersteuning en begeleiding van de revalidant, zijn familie en directe naasten bij het verwerken van de gevolgen van de aandoening.

Klinische fase

De acute klinische revalidatie vindt plaats in ZOL Genk, campus Sint-Jan, hier zal de revalidatie worden aangevat om zo snel mogelijk de revalidatienoden vast te stellen en de therapeutische doelstellingen te behandelen.

Het bepalen van individuele revalidatiedoelstellingen en het opstellen van een revalidatieplan gebeuren in lijn met ons revalidatieconcept. We streven steeds naar het stellen van realistisch haalbare behandeldoelen niet alleen in functie van het opstellen van een effectief revalidatiebeleid, maar ook voor het inzicht van de patiënt en diens naastbetrokkenen.

Op aanraden van de behandelend arts kan indien nodig de revalidatie verderlopen op een gespecialiseerde revalidatieafdeling LSPR  in campus Sint-Barbara te Lanaken. Hier wordt het functioneringsniveau verder geoptimaliseerd richting de thuissituatie.

Poliklinische fase

Het ambulant revalidatiecentrum is een erkend revalidatiecentrum met mogelijkheid tot rolstoelvervoer ( mits goedkeuring mutualiteit). Hierdoor kunnen patiënten in een multidisciplinaire setting verderwerken aan hun herstel nadat ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Het ambulant revalidatiecentrum is VAPH erkend als MDT (Multidisciplinair Team) en biedt ook de expertise op vlak van hand -en voetortheses, amputatiezorg en hulpmiddelenvoorziening via het RolstoelAdviesTeam (RAT). 

Voorstelling team

Het revalidatieteam is samengesteld uit verschillende disciplines en volgt het revalidatieproces nauwgezet op. De behandeling wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast in functie van de vooropgestelde individuele doelstellingen.

De revalidatiearts

De revalidatiearts is de medisch coördinator van het team en tevens eindverantwoordelijke voor het revalidatieproces. Op regelmatige tijdstippen wordt u samen met uw naaste familie uitgenodigd om samen te kijken hoe de revalidatie vordert, en om samen vooruit te kijken naar de volgende periode.

Het verpleegkundig team

Het verpleegkundig team (onder leiding van een hoofdverpleegkundige) staat , tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, in voor uw dagelijkse verzorging. De verpleegkundigen zetten zich in om uw genezing te bevorderen en u te helpen bij het herwinnen van uw zelfstandigheid. De verpleegkundige staat ook in voor de uitvoering van de behandeling zoals voorgeschreven door de arts. De logistiek assistenten ondersteunen het verpleegkundig team en staan in voor het gebeuren rond voeding en het vervoer naar verschillende onderzoeken.

De kinesitherapeut

De kinesitherapeuten helpen de motorische mogelijkheden te verbeteren. De behandeling wordt opgesteld naargelang de aandoening. Het aanleren van functionele transfers, herstellen van mobiliteit en spierkracht, herstellen van coördinatie, evenwicht en gangrevalidatie zijn belangrijke bouwstenen tijdens het revalidatieproces. Naargelang het functioneren kan u in aanmerking komen om deel te nemen aan conditie-, sport-, romp- of matoefeningen.

De ergotherapeut

De ergotherapeuten helpen u opnieuw vertrouwd te maken met alle activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Via doelgerichte activiteiten trachten zij functies en vaardigheden te trainen en/of alternatieve handelswijzen aan te leren.

Indien nodig krijgt u advies over eventuele hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning.

De logopedist

De logopedisten behandelen revalidanten van wie de geschreven en/of gesproken taal verstoord is. Eveneens wordt er gewerkt rond cognitieve functietraining. Mogelijke slikproblemen worden behandeld. Voedingsbegeleiding en -advies kunnen gegeven worden.

De (neuro)psycholoog

De psychologen kunnen ingeschakeld worden om problemen met het geheugen, de aandacht of het probleemoplossingsvermogen in kaart te brengen aan de hand van een neuropsychologisch testonderzoek. Verder kunnen zij een rol spelen in het geven van informatie en adviezen en in de begeleiding van verwerkings- en gedragsproblemen. Ook de partner wordt hierbij betrokken.

De diëtist

De diëtisten zorgen - in samenspraak met u, de arts en een verpleegkundige - voor een aangepast dieet.

De sociaal werker

De sociaal werker helpt u en uw familie met vragen rond opvangregelingen, moeilijkheden met administratie, thuisverpleging, maaltijden aan huis, financiële problemen, persoonlijke problemen, regelingen weekend en familiegesprekken.

U mag de sociaal verpleegkundige in het begin van de opname verwachten voor een verkennend gesprek.

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

ZOL Genk, campus Sint-Barbara, Bessemerstraat 478, 3620 Lanaken

 

Programma

Acute klinische revalidatie

De therapieën vinden plaats van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 en 17u.

Revalidatieafdeling LSPR

De therapieën vinden plaats van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8.30u en 17u.

Er wordt een behandelschema opgesteld.

Er vindt bij aankomst een uitgebreide rondleiding plaats op de afdeling.

Ambulante revalidatie

De therapieën vinden plaats van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 17u.

Wekelijks worden de behandelafspraken vastgelegd en aan de revalidant bezorgd.

De mogelijkheden om gebruik te maken van rolstoelvervoer worden bekeken en afgestemd door de dienst Patiëntenbegeleiding.

Brochure: Revalidatie - Ambulant

Benodigdheden

Gemakkelijke oefenkledij en schoenen. Handdoek en eventueel douche-materiaal

Onkosten

De onkosten die verbonden zijn aan het revalidatietraject worden rechtstreeks opgenomen met de mutualiteit of verzekering en de eigen bijdrage verloopt via de ziekenhuisfactuur. We hanteren hierbij steeds de RIZIV-tarieven.

Rolstoelvervoer: indien u in aanmerking komt voor terugbetaling van aangepast rolstoelvervoer, kan u beroep doen op een gespecialiseerd taxibedrijf.

Parkeren

Er is voor patiënten van het ambulant revalidatiecentrum ruime parkeergelegenheid op de bezoekersparking. Deze is gratis voor ambulante revalidanten.

Informatiefilm afasie

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg