Cardiale revalidatie

Vele patiënten met een hartaandoening hebben baat bij een specifiek cardiaal revalidatieprogramma. Met dit programma willen we u zo snel mogelijk helpen weer beter te worden, zodat u werk en hobby’s snel kan hervatten. Bovendien helpen we u om een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding, minder stress en eventuele rookstop. Naast de fysieke revalidatie, onder leiding van kinesitherapeuten, is er ook ruimte voor dieetadvies, sociale-, rookstop-, en psychologische begeleiding.

Klinische fase

Tijdens een opname in het ziekenhuis wordt u opgevolgd door de therapeuten van de afdeling. Zij starten reeds met de revalidatie op de kamer. Indien u in aanmerking komt voor het cardiaal revalidatieprogramma (dit is afhankeklijk van de diagnose/ingreep), worden de nodige aanvraagdocumenten opgesteld en verstuurd. Zo kan u na het verlaten van het ziekenhuis het cardiaal revalidatieprogramma poliklinisch verderzetten.

Polyklinische fase

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit fysieke trainingen met medische opvolging. In totaal gaat het om 45 sessies, gespreid over een periode van 6 maanden. U zal begeleid worden door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en de sociale dienst.

Het programma is gericht op een verbetering van de inspanningscapaciteit maar ook mogelijke risicofactoren worden preventief aangepakt. Het zal niet enkel uw herstel bevorderen maar ook helpen om nieuwe problemen te voorkomen. Maandelijks vinden er infosessies plaats om u bijkomend te informeren over de meest voorkomende hart- en vaatziekten, het nut van cardiale revalidatie, gezonde voeding en psychosociale begeleiding.

Ook is er aandacht voor uw psychisch welzijn en leren we u omgaan met spanningen en stress.

De stap tot bewegen en anders leven is soms moeilijk, maar vaak wel levensnoodzakelijk!

Voorstelling team

De arts

Bij het begin van de revalidatie wordt een inspanningsproef afgenomen. Op basis van de resultaten wordt een individueel oefenschema opgesteld. De cardioloog-revalidatiearts volgt het programma op en is steeds bereikbaar tijdens de oefensessies indien zich problemen voordoen. Ook voor vragen in verband met uw medische conditie kan u via de kinesitherapeut(e) bij de arts terecht.

De kinesitherapeut(e)

De kinesitherapeuten bepalen de duur en de belasting van de oefeningen aan de hand van uw inspanningsproef en medische conditie. Opvolging en controle gebeurt door het meten van de hartslag, de bloeddruk en de zuurstofsaturatie. De fysieke conditie wordt stelselmatig opgebouwd.

De diëtist(e)

De diëstist(e) geeft algemene richtlijnen en productinformatie, individueel en in groep. Opvolging gebeurt door het meten van gewicht en lengte, de BMI en de buikomtrek. Hierbij staat gezonde voeding centraal.

De psycholo(o)g(e)

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” klonk misschien heel vanzelfsprekend maar is het plots niet meer. De confrontatie met uw ziekte doet u nadenken of maakt u misschien bang. Dit is een volkomen normale reactie op uw hart-/vaataandoening. De psycholoog helpt u het gebeurde in perspectief te plaatsen, zodat u weer die gezonde mens wordt met een evenwichtige kijk op uw geestelijke gezondheid. Naast ondersteuning in het verwerkingsproces, kan u begeleid worden bij het aanpakken van stresssituaties en het stoppen met roken.

De sociaal werker

Bij de sociaal werker kan u terecht voor allerlei vragen zoals:

  • deeltijdse of volledige werkhervatting
  • invaliditeitsaanvraag
  • autorijverbod
  • kostprijs revalidatie
  • vervoersproblemen
  • ondersteuning huishouden

Brochures

Revalidatie - Ambulant - Cardiaal

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

ZOL Maas en Kempen, Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik

Benodigdheden

Gemakkelijke kleding en schoenen (proper). Handdoek en eventueel douchemateriaal. De kleedkamers zijn voorzien van afgesloten kastjes en douches.

Parkeren

U krijgt een parkeerkaart waarmee u kunt binnen en buiten rijden.

 

Informatiefilm traject patiënt

 

In bovenstaand informatiefilmpje krijg je een overzicht van het specifiek cardiologisch revalidatieprogramma binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Elke discipline licht kort zijn rol toe binnen het multidisciplinaire revalidatieprogramma en geeft verdere toelichting binnen zijn specifiek vakdomein. Bijkomend wordt er nuttige informatie voor de patiënt voorzien.

Als patiënt krijg je een goed beeld van wat je mag verwachten van het programma en welke medewerkers je zullen ondersteunen om het programma tot een goed eind te brengen.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. Wilfried Mullens, Cardiale revalidatie - 2017

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg