Oncologische revalidatie

Wanneer u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, is dit meestal een ingrijpende gebeurtenis. Uw leven staat plots stil en u komt mogelijk terecht in een rollercoaster van onderzoeken, afspraken en intensieve behandelingen. De behandeling kan een grote impact hebben op uw functioneren en de kwaliteit van leven. Met het oncologisch revalidatieprogramma willen wij u proberen te helpen om het dagelijkse leven opnieuw op te nemen. Hierbij zullen we ons focussen op zowel de fysieke revalidatie, als het psychosociaal welzijn. Op deze manier trachten we uw functioneren te vergroten en uw levenskwaliteit te verbeteren.

Poliklinische fase

Het Beweegsaam programma

Hebt u uw radio- of chemotherapie beëindigd?
Bent u nog niet voldoende op krachten na een heelkundige ingreep?
Hebt u last van vermoeidheid, een energietekort of emotionele problemen?

Onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan een soortgelijk programma zich duidelijk beter voelen en dat klachten zoals vermoeidheid afnemen.

Binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg bieden we 2 trajecten aan:

Beweegsaam: revalidatie na borstkanker.

Beweegsaam: revalidatie na een oncologische aandoening.

Voorstelling team

De arts

Het programma wordt mede opgevolgd door de revalidatieartsen en uw behandelend arts.

Fysieke revalidatie

De kinesitherapeut(e) gaat u 2 maal per week begeleiden met het heropbouwen van uw fysieke activiteiten. Dit gebeurt telkens in groep en door middel van conditietrainingen. De trainingsschema’s worden voor iedere patiënt individueel opgesteld. Wij laten u ook kennismaken met een aantal sporten om terug plezier en zin te krijgen in bewegen.

Psychosociale aspecten

Bij het krijgen van de diagnose kanker kan het zijn dat de  ‘puzzel van je leven’ op dat moment helemaal uit elkaar valt en is het niet altijd gemakkelijk om na behandeling jouw leven terug op te bouwen.
Daarom bieden wij tijdens het revalidatieprogramma 6 groepssessies aan die gegeven worden door de psychologe in samenwerking met de oncocoach, diëtiste, sociaal werker en seksuologe. In deze sessies komen verschillende thema’s aan bod zoals klachten en (rest)letsels na kanker, lichaamsbeeld en identiteit, de impact van kanker op de omgeving en seksualiteit.
Naast deze groepssessies is er ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding.

Brochure

Armoefeningen - na een borstoperatie

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

Revalidatieprogramma

Maandag en woensdag 14:30-16:00

dinsdag en donderdag 14:00-15:30

Benodigdheden

Het is aangeraden om sportieve kledij aan te doen!

U schrijft zich in bij het secretariaat revalidatie na verwijzing door uw behandelend arts. 
Deze laatste zal ook een consult en fietsproef aanvragen bij zijn collega cardioloog. Mits goedkeuring van de cardioloog kan u effectief aan het programma deelnemen.

Parkeren

U krijgt een parkeerkaart waarmee u kunt binnen en buiten rijden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, revalidatie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg