Orthopedische revalidatie

Onderging u recent een ingreep ten gevolge van een orthopedische aandoening zoals een gewrichtsvervangende operatie, een osteosynthese ingreep of na een (poly)trauma? Dan zal een multidisciplinair team van orthopedisch chirurgen, (sociaal) verpleegkundigen, logistiek assistenten en paramedici uw situatie nauwgezet opvolgen en de revalidatie opstarten.

Klinische fase

De patiënt die een totale heupprothese of totale knieprothese ondergaat, wordt beschouwd als een partner in zijn zorgtraject.

Dit programma gaat uit van het welzijn van de patiënt, en niet van het ziek-zijn. Naast oefentherapie en vroege mobilisatie bidet dit programma eveneens patiënteneducatie en -participatie.

De patiënt staat centraal en wordt actief betrokken in zijn behandelings- en zorgtraject. Door een goede afstemming en standaardisatie, streven de chirurgen van hun kant naar een daling van het aantal complicaties en naar een optimalisatie van de operatietijd.

Gelukkig hoeven de meeste mensen na een orthopedische ingreep niet lang in het ziekenhuis te blijven. Soms is een langere herstelperiode nodig dan enkel het verblijf op de acute dienst.

Dit kan te maken hebben met de breuk of ingreep op zich (bv. steunverbod), maar ook met een vertraagde wondheling, opgelopen complicaties of andere aandoeningen. Al deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat men nog niet zelfstandig genoeg is om naar huis te gaan. Hoe zelfstandig iemand moet zijn om naar huis te gaan, hangt vaak ook af van de leefsituatie: is de woning voldoende aangepast en is er voldoende hulp aanwezig?

Als een extra herstelperiode en oefeningen een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk maken, kan een opname op een revalidatie-afdeling nuttig zijn.

Er moeten wel enkele randvoorwaarden vervuld zijn om opgenomen te worden op de revalidatie-afdeling. Om te beginnen moet je voldoende gemotiveerd zijn om te willen oefenen, je moet het aangeleerde kunnen toepassen en je moet in staat zijn om te leren. Belangrijke geheugenstoornissen, medische aandoeningen die ervoor zorgen dat men niet kan trainen of infectieuze problemen met besmettingsgevaar voor andere patiënten, kunnen een opname op de revalidatie-afdeling in de weg staan.

U vindt hier meer info over de revalidatieafdeling MSPR (ZOL Maas en Kempen).

Voorstelling team

De arts

De orthopedisch chirurg onderzoekt en behandelt klachten aan de botten, gewrichten, spieren en pezen. Bijvoorbeeld na een ongeval of sportblessure met botbreuken of spierletsels tot gevolg. Andere voorkomende aandoeningen zijn slijtage van de gewrichten of aangeboren afwijkingen in het bottenstelsel. Veel voorkomende grote operaties zijn bijvoorbeeld heup- en knievervangingen.

De verpleegkundige

Tijdens uw opname verblijft u op één van de afdelingen orthopedie (GB30 of GB35). Hier wordt u dagelijks verzorgd door het verpleegkundig team.

De kinesitherapeut

Zowel voor als na de operatie is een goede beweeglijkheid van het gewricht belangrijk. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis komt de kinesitherapeut dagelijks langs om u veilig te leren stappen, samen de trap te nemen en een aantal oefeningen aan te leren. Reeds enkele dagen voor de operatie kan u de oefeningen thuis overlopen. Op deze manier raakt u ermee vertrouwd en verloopt de revalidatie nadien ook vlotter. Deze oefeningen vindt u terug in de desbetreffende brochures.

De ergotherapeut

Om u zelfstandig te kunnen behelpen zal u een aantal technieken aangeleerd worden door de ergotherapeut(e) en zullen tips en leefregels meegegeven worden. Deze tips en richtlijnen helpen u om de eerste weken na de opname aan bepaalde houdingen en bewegingen de nodige aandacht te geven.

De sociaal werker

Bij eventuele sociale problemen in verband met opname, ontslag, opvang, aanvraagdocumenten… kan u beroep doen op de dienst Patiëntenbegeleiding. Bij taalproblemen kan er ook altijd een interculturele bemiddelaar ingeschakeld worden. Het is belangrijk deze aandachtspunten zo snel mogelijk en liefst al bij de opname te melden, zodat we samen met u naar een gepaste oplossing kunnen toewerken.

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

Programma

De therapieën vinden plaats van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 en 17u.

Benodigdheden

Gemakkelijke kledij en (gesloten) schoenen. Eventueel eigen krukken.

Parkeren

Er is een ruime parkeergelegenheid voorzien op de bezoekersparking.

Revalidatietraject

Totale heup prothese

https://www.zol.be/orthopedie/aandoeningen-en-ingrepen/heup/heupprothese

     De kinesist licht toe wat hun functie is tijdens uw verblijf.

     De chirurg licht de ingreep toe en geeft medische informatie. (Deze video bevat expliciete beelden van de ingreep.)

     De hoofdverpleegkundige schetst een beeld over uw verblijf op de afdeling en waar u zich aan kan verwachten.

     De sociaal verpleegkundige geeft tips om een terugkeer naar huis zo vlot mogelijk te maken.

Totale knie prothese

https://www.zol.be/orthopedie/aandoeningen-en-ingrepen/knie

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2023

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg